โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ

พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก

พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก
วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

อุบายข่มสงบจิต 4 มค 28.mp3 (12.68 MB)

002

อารมณ์สายกลาง 5 มค 28.mp3 (14.83 MB)

003

สมาธิรากเง้าแห่งปัญญา 10 สค 29.mp3 (15.44 MB)

004

กัณฑ์ง่วงนอน 26 เมย 31.mp3 (16.13 MB)

005

การภาวนาฝึกสมาธิหาที่พึ่งของจิต 12 มีค 32.mp3 (15.28 MB)

006

ศีลธรรมก็คือใจนั้นแหล่ะมความสงบเป็นสมาธิ 15 มีค 32.mp3 (14.60 MB)

007

เปิดใจฟังธรรม 8 กค 37.mp3 (13.73 MB)

008

การภาวนาฝึกสมาธิหาที่พึ่งของจิต 12 มีค 32.mp3 (15.28 MB)

009

คววามดีนั้นมีในจิตหรือยัง 25 เมย 32.mp3 (18.41 MB)

010

อบรมจิตตภาวนา 8 กค 36.mp3 (15.48 MB)

011

ยกระดับวิวัฒจิต 25 เมย 37.mp3 (15.88 MB)

012

อุปสรรคของจิตในการภาวนา 23 เมย 38.mp3 (10.74 MB)

013

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 27 มิย 40.mp3 (13.87 MB)

014

พุทธาภิเษกตัวเองโดยอาศัยพุทธโธ 16 ม๊ค 32.mp3 (15.24 MB)

015

ปลุกจิตปรับใจไขปัญหาธรรม 25 เมย 36.mp3 (16.04 MB)

016

อะไร อะไรก็อยู่ในใจนี้แหล่ะทั้งนั้น 28 มิย 41.mp3 (14.03 MB)

017

หลักของการปฏิบัติธรรมะ 16 กย 27.mp3 (14.24 MB)

018

ต้องอาศัยใจเป็นหลัก 17 กย 27.mp3 (7.28 MB)

019

ทำจิตเป็นพุทโธ 18 กย 27.mp3 (13.75 MB)

020

รวมใจเป็นพุทโธ 17 กย 27.mp3 (16.44 MB)

021

ชี้เป้าหมายการภาวนา.mp3 (13.68 MB)

022

ปรับใจเข้าหาธรรม 31 พค 29.mp3 (19.89 MB)

023

ผลเพียรแห่งจิต 16 มีค 30.mp3 (14.59 MB)

024

ให้ยึดเอาพุทโธเป็นที่ตั่ง 12 มิย 27.mp3 (10.95 MB)

       

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

จิต (นักท่องเที่ยว) นามธรรม - กรมพลศึกษา - 19 พค 42.mp3

002

หาธรรมะต้องหาใจ - กรมพลศึกษา - 20 ตค 42.mp3

003

ท่ามกลางโลกธรรม - กรมพลศึกษา - 24 พย 42.mp3

004

ให้พ้นจากเจ้ากรรมนายเวร - กรมพลศึกษา - 29 มีค 43.mp3

005

ความรู้เกิดจากใจที่สงบ - กรมพลศึกษา - 26 เมย 43.mp3

006

ปฏิบัติดีแล้วต้องรู้ ต้องเห็น ต้องสุข - กรมพลศึกษา - 27 มิย 44.mp3

007

สู่สุดทางของความสงบ - กรมพลศึกษา - 30 สค 43.mp3

008

หนีจากอนิจจัง - กรมพลศึกษา - 27 กย 43.mp3

009

ความสงบเป็นบารมีอันยวดยิ่ง - กรมพลศึกษา - 25 ตค 43.mp3

010

อย่าให้เสียโอกาส (สันติภายใน) - กรมพลศึกษา - 29 พย 43.mp3

011

สติกำกับใจให้เป็นกลาง - กรมพลศึกษา - 27 ธค 43.mp3

012

สงบให้ถึงที่สุด - กรมพลศึกษา - 30 พค 44.mp3

013

นิมิตทางภาวนาเป็นของมีประโยชน์ - กรมพลศึกษา - 31 มค 44.mp3

014

พัฒนาจิตโดยทำความสงบ - กรมพลศึกษา - 28 มีค 44.mp3

015

ใจเท่านั้นที่เป็นผู้ไป - กรมพลศึกษา - 25 เมย 44.mp3

       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน