ฟังธรรม
เสียงธรรมออนไลน์ (wma)
โดย
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
023 มุตโตทัย โอวาทท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต