โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

 
 

Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | เว็บไซต์

หลวงพ่อประยูร ธมฺมจิตฺโต
พระธรรมโกศาจารย์
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ความสามัคคี

002

บูชากถา(พระพุทธวรญาณ)

003

ปวารณากถา

004
วิปุลสุขกถา
005
อยู่กับปัจจุบันรู้ทันความเป็นจริง ตอนที่ ๑
006
อยู่กับปัจจุบันรู้ทันความเป็นจริง ตอนที่ ๒
007
ทางสายกลาง
008
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเทศน์
009
หลักการและวิธีการเทศน์ ๑
010
หลักการและวิธีการเทศน์ ๒
011
หลักการและวิธีการเทศน์ ๓
012
จรรยาบรรณนักเทศน์
013
ปฏิภาณกับการเทศน์
014
กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาสงฆ์ไทย ๑
015
กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาสงฆ์ไทย ๒
016
ทิศทางการศึกษาสงฆ์ในทศวรรษหน้า
017
ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ๑
018
ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ๒
019
เหลียวหลังแลหน้าพระพุทธศาสนา ๑
020
เหลียวหลังแลหน้าพระพุทธศาสนา ๒
       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน