โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | หนังสือ-บทความ | เว็บไซต์

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP


ธรรมเทศนา แผ่นที่ 03

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

รู้แจ้งในกาย - 4 มีค 31

002

เทศน์อบรม - 5 เมย 31

003
ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน - 5 เมย 31
004
สอนจิตให้รู้เท่าในธรรมทั้งหลาย - 6 มค 31
005
สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน - 4 เมย 31
006
ความสิ้นกามทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง - 8 เมย 31
007
สาราณิยธรรม 6 อย่าง - 10 เมย 31
008
สะดุ้งต่อความตาย - 19 เมย 31
009
(ไฟล์เสีย)    
010
หลักการฝึกอบรมของพระศาสดา - 29 มิย 31
011
มุ่งความสงบ - 30 กค 31
012
โทษแห่งโทสะ
013
อบรบ ศีล สมาธิ ปัญญา - 2 กค 31
014
เทศน์อบรม - 14 กย 31
015
ข้อปฏิบัติธรรมสายกลาง - 3 กค 31
016
อบรมจิตตภาวนา
017
โอวาทอบรมภิกษุ-สมาเณร - 4 กค 31
018
สติปัฏฐานธรรม - 4 กค 31
019
โอวาทอบรมพระภิกษุ-สามเณร - 6 กค 31
020
โอวาทอบรมภิกษุ-สามเณร - 3 กค 31
021
พึ่งสำรวมใจให้ต่อเนื่องกัน - 7 กค 31
022
สุขทุกข์อยู่ที่ใจดีหรือใจร้าย - 15 กค 31
023
ผู้ใดไม่สำรวมจิตย่อมก่อทุกข์ให้ตน - 20 กค 31
024
อุบายฝึกจิต - 20 กค 31
025
อบรมจิตภาวนา (ลักษณะของขันธ์ 5) - 30 กค 31
026
กิเลส - 30 กค 31
027
แก่นแห่งชีวิต
028
แนะนำข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิต - 3 สค 31
029
เมื่อไม่รู้มันก็พาเราหลง - 5 สค 31
030
ธาตุสี่ - 20 สค 30
031
ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา - 6 สค 31
032
อุบายคลายอุปทาน - 7 สค 31
033
ความเพียรของมหาบุรุษ - 9 สค 31
034
เพ่งจิตมาดูธรรมของจริง - 10 สค 31
035
บุคคลไม่ฝึกจิต ย่อมอยู่เป็นทุกข์ - 16 สค 31
036
ควรถอนตนออกจากทุกข์ - 17 สค 31
037
เราปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง - 29 สค 31
038
ชีวิตจะตกต่ำถ้าเอากิเลสเป็นผู้นำ - 3 กย 31
039
อบรม (ความเคารพ) - 1 กย 31
040
คุณเคยพิจารณาอย่างนี้ไหม - 5 กย 31
041
ธรรมะเป็นเครื่องขจัดกิเลส - 4 กย 31
042
ความโลภ - 5 กย 31
043
ธาตุสี่ ขันข์ห้า - 6 กย 31
044
เครื่องขัดเกลากิเลส - 8 กย 31
       


 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน