โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | หนังสือ-บทความ | เว็บไซต์

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย .

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP


รายการพิเศษ : VCD ชีวประวัติ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
(ไฟล์ขนาดใหญ่มาก ควรใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดเผื่อเน็ตมีปัญหาจะได้ไม่ต้องโหลดใหม่)
(คลิ๊กที่นี่เพื่อ Download)


ชุดซีดีมาตรฐานชุดใหญ่จำนวน 39 แผ่น (จัดทำใหม่)
(ซีดีทุกแผ่นได้รับจากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)
คลิกที่นี่เพื่อเข้าหน้าอันเก่าที่เคยทำไว้ จำนวน 255 รายการ

ที่

รายการ

รายละเอียด

001

ชุด CD แผ่นที่ 1 ( จำนวน 17 รายการ)

รายละเอียด

002

ชุด CD แผ่นที่ 2 (จำนวน 19 รายการ)

รายละเอียด

003

ชุด CD แผ่นที่ 3 (จำนวน 23 รายการ)

รายละเอียด

004

ชุด CD แผ่นที่ 4 (จำนวน 24 รายการ)

รายละเอียด

005

ชุด CD แผ่นที่ 5 (จำนวน 23 รายการ)

รายละเอียด

006

ชุด CD แผ่นที่ 6 (จำนวน 17 รายการ)

รายละเอียด

007

ชุด CD แผ่นที่ 7 (จำนวน 19 รายการ)

รายละเอียด

008

ชุด CD แผ่นที่ 8 (จำนวน 19 รายการ)

รายละเอียด

009

ชุด CD แผ่นที่ 9 (จำนวน 26 รายการ)

รายละเอียด

010

ชุด CD แผ่นที่ 10 (จำนวน 21 รายการ)

รายละเอียด

011

ชุด CD แผ่นที่ 11 (จำนวน 23 รายการ)

รายละเอียด

012

ชุด CD แผ่นที่ 12 (จำนวน 20 รายการ)

รายละเอียด

013

ชุด CD แผ่นที่ 13 (จำนวน 23 รายการ)

รายละเอียด

014

ชุด CD แผ่นที่ 14 (จำนวน 17 รายการ)

รายละเอียด

015

ชุด CD แผ่นที่ 15 (จำนวน 21 รายการ)

รายละเอียด

016

ชุด CD แผ่นที่ 16 (จำนวน 22 รายการ)

รายละเอียด

017

ชุด CD แผ่นที่ 17 (จำนวน 23 รายการ)

รายละเอียด

018

ชุด CD แผ่นที่ 18 (จำนวน 19 รายการ)

รายละเอียด

019

ชุด CD แผ่นที่ 19 (จำนวน 17 รายการ)

รายละเอียด

020

ชุด CD แผ่นที่ 20 (จำนวน 19 รายการ)

รายละเอียด

021

ชุด CD แผ่นที่ 21 (จำนวน 22 รายการ)

รายละเอียด

022

ชุด CD แผ่นที่ 22 (จำนวน 20 รายการ)

รายละเอียด

023

ชุด CD แผ่นที่ 23 (จำนวน 21 รายการ)

รายละเอียด

024

ชุด CD แผ่นที่ 24 (จำนวน 22 รายการ)

รายละเอียด

025

ชุด CD แผ่นที่ 25 (จำนวน 19 รายการ)

รายละเอียด

026

ชุด CD แผ่นที่ 26 (จำนวน 19 รายการ)

รายละเอียด

027

ชุด CD แผ่นที่ 27 (จำนวน 16 รายการ)

รายละเอียด

028

ชุด CD แผ่นที่ 28 (จำนวน 16 รายการ)

รายละเอียด

029

ชุด CD แผ่นที่ 29 (จำนวน 19 รายการ)

รายละเอียด

030

ชุด CD แผ่นที่ 30 (จำนวน 18 รายการ)

รายละเอียด

031

ชุด CD แผ่นที่ 31 (จำนวน 16 รายการ)

รายละเอียด

032

ชุด CD แผ่นที่ 32 (จำนวน 18 รายการ)

รายละเอียด

033

ชุด CD แผ่นที่ 33 (จำนวน 17 รายการ)

รายละเอียด

034

ชุด CD แผ่นที่ 34 (จำนวน 17 รายการ)

รายละเอียด

035

ชุด CD แผ่นที่ 35 (จำนวน 16 รายการ)

รายละเอียด

036

ชุด CD แผ่นที่ 36 (จำนวน 14 รายการ)

รายละเอียด

037

ชุด CD แผ่นที่ 37 (จำนวน 16 รายการ)

รายละเอียด

038

ชุด CD แผ่นที่ 38 (จำนวน 19 รายการ)

รายละเอียด

039

ชุด CD แผ่นที่ 39 (จำนวน 18 รายการ)

รายละเอียด

     
Download ไฟล์รวม ZIP (แผ่นต้นฉบับ เหมาะสำหรับแจกต่อ)
หมายเหตุ : ดาวน์โหลดได้เฉพาะผู้อยู่ในประเทศไทย
(ซีดีทุกแผ่นได้รับจากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)

ที่

รายการ

รายละเอียด

001

ชุด CD แผ่นที่ 1 ( จำนวน 17 รายการ)

002

ชุด CD แผ่นที่ 2 (จำนวน 19 รายการ)

003

ชุด CD แผ่นที่ 3 (จำนวน 23 รายการ)

004

ชุด CD แผ่นที่ 4 (จำนวน 24 รายการ)

005

ชุด CD แผ่นที่ 5 (จำนวน 23 รายการ)

006

ชุด CD แผ่นที่ 6 (จำนวน 17 รายการ)

007

ชุด CD แผ่นที่ 7 (จำนวน 19 รายการ)

008

ชุด CD แผ่นที่ 8 (จำนวน 19 รายการ)

009

ชุด CD แผ่นที่ 9 (จำนวน 26 รายการ)

010

ชุด CD แผ่นที่ 10 (จำนวน 21 รายการ)

011

ชุด CD แผ่นที่ 11 (จำนวน 23 รายการ)

012

ชุด CD แผ่นที่ 12 (จำนวน 20 รายการ)

013

ชุด CD แผ่นที่ 13 (จำนวน 23 รายการ)

014

ชุด CD แผ่นที่ 14 (จำนวน 17 รายการ)

015

ชุด CD แผ่นที่ 15 (จำนวน 21 รายการ)

016

ชุด CD แผ่นที่ 16 (จำนวน 22 รายการ)

017

ชุด CD แผ่นที่ 17 (จำนวน 23 รายการ)

018

ชุด CD แผ่นที่ 18 (จำนวน 19 รายการ)

019

ชุด CD แผ่นที่ 19 (จำนวน 17 รายการ)

020

ชุด CD แผ่นที่ 20 (จำนวน 19 รายการ)

021

ชุด CD แผ่นที่ 21 (จำนวน 22 รายการ)

022

ชุด CD แผ่นที่ 22 (จำนวน 20 รายการ)

023

ชุด CD แผ่นที่ 23 (จำนวน 21 รายการ)

024

ชุด CD แผ่นที่ 24 (จำนวน 22 รายการ)

025

ชุด CD แผ่นที่ 25 (จำนวน 19 รายการ)

026

ชุด CD แผ่นที่ 26 (จำนวน 19 รายการ)

027

ชุด CD แผ่นที่ 27 (จำนวน 16 รายการ)

028

ชุด CD แผ่นที่ 28 (จำนวน 16 รายการ)

029

ชุด CD แผ่นที่ 29 (จำนวน 19 รายการ)

030

ชุด CD แผ่นที่ 30 (จำนวน 18 รายการ)

031

ชุด CD แผ่นที่ 31 (จำนวน 16 รายการ)

032

ชุด CD แผ่นที่ 32 (จำนวน 18 รายการ)

033

ชุด CD แผ่นที่ 33 (จำนวน 17 รายการ)

034

ชุด CD แผ่นที่ 34 (จำนวน 17 รายการ)

035

ชุด CD แผ่นที่ 35 (จำนวน 16 รายการ)

036

ชุด CD แผ่นที่ 36 (จำนวน 14 รายการ)

037

ชุด CD แผ่นที่ 37 (จำนวน 16 รายการ)

038

ชุด CD แผ่นที่ 38 (จำนวน 19 รายการ)

039

ชุด CD แผ่นที่ 39 (จำนวน 18 รายการ)

     


 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน