โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | หนังสือ-บทความ | เว็บไซต์

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย .

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP


รายการพิเศษ : VCD ชีวประวัติ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
(ไฟล์ขนาดใหญ่มาก ควรใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดเผื่อเน็ตมีปัญหาจะได้ไม่ต้องโหลดใหม่)
(คลิ๊กที่นี่เพื่อ Download)


ที่

ชุดซีดีจัดเรียงแบบเก่า ตอนทำเว็บช่วงแรก

รายละเอียด

001

ชุด CD แผ่นที่ 2 ( จำนวน 57 รายการ)

รายละเอียด

002

ชุด CD แผ่นที่ 3 (จำนวน 44 รายการ)

รายละเอียด

003

ชุด CD แผ่นที่ 5 (จำนวน 50 รายการ)

รายละเอียด

004

ชุด CD แผ่นที่ 16 (จำนวน 36 รายการ)

รายละเอียด

     
ธรรมบรรยายรวม

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

อัตชีวประวัติของหลวงปู่ ตอนที่ 1

002

อัตชีวประวัติของหลวงปู่ ตอนที่ 2

003

การภาวนาของหลวงปู่ (หลวงปู่เล่าถึง)

004

การได้พบพุทธศาสนาเป็นของยาก

005

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า

006

หนาวใจเอาอะไรห่ม

007

กรรมปางก่อน

008

ควรถอนตนออกจากทุกข์

009

จุดมุ่งหมายของการภาวนา

010

ชีวิตจะพ้นภัยต้องอาศัยธรรม

011

ให้เห็นโทษของ ราคะ โทสะ โมหะ

012

ม้าอาชาไนย คนอาชาไนย

       

013

ชีวประวัติหลวงปู่เหรียญ (ประวัติชีวิตที่เรียบเรียงและเล่าเรื่อง)

       

014

ทำความพอให้เป็น 13 ก.พ. 32

015

วิธีพักจิต 13 ก.พ. 32

016

ภาวนารู้เท่า 14 ก.พ. 32

017

ฝึกจิตให้ฉลาด 15 ก.พ. 32

018

สังขารธรรมสมบัติโลก 16 ก.พ. 32

019

ชำแหละกายรักษาจิต 27 ม.ค. 32

020

ฝึกจิตพิจารณาตน 16 ก.พ. 32

021

สติและปัญญาตามรักษาจิต 20 ก.พ. 32

022

เห็นเองเป็นเอง 20 ก.พ. 32

023

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2532

024

รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยง (ก.พ.32)

025

พิจารณากายในกาย 1 มี.ค. 32

026

สติควบคุมจิต 2 มี.ค. 32

       

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

027

อุบายละสังขารรูปนาม 5 กค 29 (63:10)

028

อนุบุพพิกถา 5 กย 29 (31:09)

029

สติปัฏฐานสี่ -(31:01)

030

อานุภาพขันติธรรม -(44:06)

031

พิจารณารูปธรรม นามธรรม (54:19)

032

ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา 29 เมย 30 (26:26)

033

เกิดแล้วดับ -(31:18)

034

จิตนี้เป็นของฝึกยาก 18 มค 31 (29:13)

035

ธรรมบรรยายวันอุโบสถ -(29:19)

036

ฝึกตายก่อนตาย 12 มิย 34 (44:32)

037

อุบายชำระจิต 17 มิย 30 (48:16)

038

ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยง (60:07)

039

เทศน์อบรม 16 มิย 30 (57:24)

040

เจริญอสุภะ ชำระจิตด้วยศีล มิย 30 (57:41)

041

โทษของการไม่ฝึกจิต 20 มิย 30 (28:22)

042

อุบายแก้ไขจริตนิสัยของตนให้ดีขึ้น (61:29)

043

ธรรมเป็นเครื่องชำระจิตให้สะอาด (61:50)

044

เมียน้อย เมียหลวง 3 กค 30 (31:38)

045

ไม่ยอมละ 3 กค 30 (29:12)

046

ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนา (31:26)

047

อันตรายของผู้บวชใหม่สี่อย่าง (31:04)

048

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม (28:03)

049

เทศน์อบรม 7 กค 30 (29:30)

050

ข้อปฏิบัติในศาสนา 9 กค 30 (58:51)

051

สอนให้รู้เท่าทันทุกข์ตามความเป็นจริง (50:58)

052

อย่าชิงสุกก่อนห่าม 17 กค 30 (60:12)

053

เตรียมพร้อมอยู่เสมอ 22 กค 30 (61:15)

054

ปัญญาสอนจิต 29 กค 30 (60:19)

055

สอนให้ละชั่วทำความดี 27 สค 31 (27:36)

056

จงตั่งใจทำความเพียร 20 กค 30 (31:17)

057

ให้เอาบุญเอาคุณเป็นเครื่องอยู่ (30:47)

058

ขันติเป็นกำลังของนักพรต 31 กค 30 (58:53)

059

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม (29:00)

060

ธรรมเทศนาตอนเช้า -(31:11)

061

สอนให้ละความเห็นผิด 4 สค 30 (30:02)

062

ศรัทธาและปัจจัยแห่งชีวิต -(29:30)

063

นิวรณ์เป็นธรรมเครื่องกั้นจิต (56:32)

064

ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง (31:23)

065

วิสัยนักปราชญ์ 1 ธค 30 (26:45)

066

ธรรมะบรรยาย 18 สค 30 (31:04)

067

อบรมภิกษุสามเณร 18 สค 30 (26:17)

068

โทษแห่งความรัก 20 สค 30 (30:44)

       


 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน