โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

   
  รายการไฟล์ที่เพิ่มครั้งล่าสุด (เริ่มบันทึก ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550)
 
       
  เสียงธรรม - (18/09/52) CD พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก ไฟล์ชนิดรวม zip ขนาดต้นฉบับสำหรับแจก new  
       
    ....................................................................................  
       
  เสียงธรรม - (02/02/52) MP3 หลวงปู่เหรียญ (ชุดใหญ่ 39 แผ่น) เพิ่ม CD แผ่นที่ 36-39 พร้อมไฟล์รวม zip ขนาดต้นฉบับสำหรับแจก new  
       
  หนังสือ - (02/02/52) PDF แก่นคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล new  
       
  เสียงธรรม - (02/02/52) MP3 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26 และบรรยาย ณ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 25-26 new  
       
  multimedia - (02/02/52) คลิปวีดีโอ เรื่อง "ความสุขจากการเจริญสติ ในชีวิตประจำวัน" โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช new  
       
  เสียงธรรม - (02/02/52) MP3 พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต CD ที่ระลึกงานมุทิตาสักการะ ปี 2551 new  
       
  เสียงธรรม - (02/02/52) MP3 พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต CD งานที่ระลึกกฐินสามัคคี ปี 2551 new  
       
  เสียงธรรม - (02/02/52) MP3 พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต บรรยายธรรมรวมปี 2551 จำนวน 50 รายการ new  
       
    ....................................................................................  
       
  เสียงธรรม - (01/12/51) ธรรมเทศนา หลวงปู่สิม พุทธาจาโร แผ่นที่ 1, 9, 10  
       
  เสียงธรรม - (01/12/51) MP3 หลวงปู่เหรียญ (ชุดใหญ่ 39 แผ่น) เพิ่ม CD แผ่นที่ 31-35 พร้อมไฟล์รวม zip ขนาดต้นฉบับสำหรับแจก  
       
  เสียงอ่าน - (01/12/51) เสียงอ่านหนังสือ "วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น" เล่าโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  
       
  เสียงอ่าน - (01/12/51) เสียงอ่านหนังสือ "เด็กหญิงพิมพวดี" ประสบการณ์ทางวิญญาณ ของหมออาจินต์ บุญเกตุ  
       
    ....................................................................................  
       
  เสียงธรรม - (24/11/51) เปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ ZIP รวม MP3 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ไฟล์ขนาดต้นฉบับสำหรับแจกต่อ  
       
  เสียงธรรม - (24/11/51) MP3 หลวงปู่เหรียญ (ชุดใหญ่ 39 แผ่น) เพิ่ม CD แผ่นที่ 26-30  
       
  เสียงอ่าน - (24/11/51) เสียงอ่านนิยาย "มักกะลีผล" version จัดทำใหม่ อ่านโดยผู้เขียน (ดร.สุจิตรา รณรื่น)  
       
  เสียงอ่าน - (24/11/51) เสียงอ่านนิยาย "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม" version จัดทำใหม่ อ่านโดยผู้เขียน (ดร.สุจิตรา รณรื่น)  
       
  เสียงอ่าน - (24/11/51) เสียงอ่านนิยาย "นารีผล" version จัดทำใหม่ อ่านโดยผู้เขียน (ดร.สุจิตรา รณรื่น)  
       
  เสียงอ่าน - (24/11/51) เสียงอ่านนิยาย "ไฟไหนเล่า ร้อนเท่าไฟนรก " version จัดทำใหม่ อ่านโดยผู้เขียน (ดร.สุจิตรา รณรื่น)  
       
  เสียงธรรม - (24/11/51) เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมนอกสถานที่ ณ วัดเขวาสินรินทร์ และโรงพยาบาลนครปฐม  
       
    ....................................................................................  
       
  เสียงธรรม - (17/11/51) เพิ่มพระอาจารย์องค์ใหม่ในเว็บฟังธรรม หลวงปู่กิม ทีปธัมโม (ลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)  
       
  เสียงธรรม - (17/11/51) พระธรรมเทศนา หลวงตาคำดี ปัญโญภาโส (MP3)  
       
  เสียงธรรม - (17/11/51) MP3 หลวงปู่เหรียญ (ชุดใหญ่ 39 แผ่น) เพิ่ม CD แผ่นที่ 21-25  
       
  หนังสือ - (17/11/51) PDF เรื่อง "รู้ซื่อ ๆ " โดยหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ  
       
  เสียงธรรม - (17/11/51) เสียงธรรมหลวงปู่บุดดา ถาวโร  
       
  เสียงธรรม - (17/11/51) ประวัติหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก รูปแบบ MP3  
       
  เสียงธรรม - (17/11/51) ธรรมโอวาท พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง ชุด "คนดีชอบแก้ไข"  
       
  หนังสือ - (17/11/51) PDF บทสัมภาษณ์พระอาจารย์เปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยนิยสารไวเดอร์ยา  
       
  เสียงธรรม - (17/11/51) เสียงธรรม หลวงปู่สิม พุทธาจาโร แผ่นที่ 7-8  
       
    ....................................................................................  
       
  multimedia - (10/11/51) สารคดีเทอดพระเกียรติในหลวง เกี่ยวกับพระอริยเจ้าที่ในหลวง ทรงเคยเข้าไปกราบนมัสการ  
       
       
  multimedia - (10/11/51) สารคดีเรื่อง "พระธาตุ" ให้ความรู้เกี่ยวกับพระอรหันต์ธาตุ  
       
  หนังสือ - (10/11/51) PDF โดยท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง "หนึ่งในร้อย" เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญู  
       
  หนังสือ - (10/11/51) PDF เรื่อง "ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก " โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม  
       
  เสียงธรรม - (10/11/51) MP3 หลวงปู่เหรียญ (ชุดใหญ่ 39 แผ่น) เพิ่ม CD แผ่นที่ 16-20  
       
  เสียงสวดมนต์ - (10/11/51) เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้า + ทำวัตรเย็น วัดอัมพวัน สิงห์บุรี  
       
  หนังสือ - (10/11/51) การ์ตูนภาพสี เรื่อง "ตามรอยพระพุทธเจ้า"  
       
    ....................................................................................  
       
  เสียงธรรม - (03/11/51) MP3 พระอาจารย์อินทร์ถวาย มาใหม่แผ่นที่ 15-16
     
  เสียงธรรม - (03/11/51) MP3 หลวงปู่เหรียญ (ชุดใหญ่ 39 แผ่น) เพิ่ม CD แผ่นที่ 11-15
     
  หนังสือ - (03/11/51) หนังสือ PDF เรื่อง "เรียนธรรมคู่ เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง " โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
     
    ....................................................................................
     
  นิยาย - นิทาน - (28/10/51) นิทานธรรมบันเทิง โดยธรรมสภา 56 เรื่อง
     
  multimedia - (28/10/51) คลิปวีดีโอ พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส 24 ส.ค. 51
     
  เสียงธรรม - (28/10/51) MP3 หลวงปู่เหรียญ (ชุดใหญ่ 39 แผ่น) เพิ่ม CD แผ่นที่ 1-10
     
  เสียงธรรม - (28/10/51) เสียงธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 25
     
  เสียงธรรม - (28/10/51) เสียงธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 24 และบรรยายนอกสถานที่สถาบันวิมุตตยาลัย
     
  หนังสือ - (28/09/51) หนังสือ PDF เรื่อง "พ่อ" พระในบ้าน" โดยหลวงพ่อปัญญา ฯ และ ท่านพระพุทธทาสภิกขุ ไฟล์จากคุณ อรวรรณ ใบมาก
     
    ....................................................................................
     
  เสียงธรรม - (06/10/51) CD ธรรมะ โดย สมเด็จพระสังฆราช ชุดมาตรฐาน (ต้นฉบับ) จำนวน 14 แผ่น
     
  เสียงอ่าน - (06/10/51) เสียงอ่านหนังสือ "พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์"
     
  เสียงธรรม - (06/10/51) ธรรมเทศนา หลวงพ่อสุจินต์ สุจิณฺโณ ณ บ้านอารีย์ 2 รายการ
     
  เสียงอ่าน - (06/10/51) เสียงอ่านหนังสือ "บนเส้นทางสีขาว" โดย วศิน อินทสระ
     
    ....................................................................................
     
  multimedia - (22/09/51) VCD ชีวประวัติหลวงปู่สิม พุทธาจาโร โดยมูลนิธิแผ่นดินธรรม
     
  multimedia - (22/09/51) คลิปวีดีโอกัณฑ์เทศน์หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ออกอากาศผ่าน TV
     
  เสียงธรรม - (22/09/51) MP3 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 24
     
  เสียงธรรม - (22/09/51) เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 23 และนอกสถานที่ ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
     
  หนังสือ - (22/09/51) โปรแกรมสำหรับพิมพ์ไฟล์ให้เป็นอักษรเบล สำหรับผู้พิการทางสายตา
     
  หนังสือ - (22/09/51) หนังสือ PDF เรื่อง "แม่" พระในบ้าน" โดยหลวงพ่อปัญญา ฯ และ ท่านพระพุทธทาสภิกขุ
     
  multimedia - (22/09/51) คลิปวีดีโอ สัมภาษณ์หลวงพ่อจรัญ ในรายการช่วยคิดช่วยทำ ทางช่อง 3 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 51
     
  หนังสือ - (22/09/51) หนังสือ PDF เรื่อง "ครั้งหนึ่ง ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ " เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์บวชในวัดป่า
     
    ....................................................................................
     
  multimedia - (15/09/51) VCD ภาพยนตร์ชีวประวัติ "สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี" วัดระฆัง
     
  เสียงสวดมนต์ - (15/09/51) CD เสียงสวดมนต์ชุด "โพชฌงค์" และเสียงเพลงสรภัญญะ กับ เสียงอ่านหนังสือ โพชฌงค์- พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณากรณ์
     
  เสียงอ่าน - (15/09/51) เสียงอ่านหนังสือ "อาภรณ์ประดับใจ" อ.วศิน อินทสระ
     
  เสียงอ่าน - (15/09/51) เสียงอ่านหนังสือ "หลักเกณฑ์ผู้ที่จะบวช" โดยพระอาจารย์กัณหา สุกาโม
     
  multimedia - (15/09/51) VCD สารคดีชุดเทอดทูนบูชาคุณ 90 ปี พระหลวงตามหาบัว
     
    ....................................................................................
     
  เสียงธรรม - (25/08/51) CD MP 3 เสียงธรรมพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร จำนวน 10 แผ่น
     
  เสียงธรรม - (25/08/51) CD MP 3 หลวงปู่สิม พุทธาจาโร แผ่นที่ 3
     
  หนังสือ - (25/08/51) แก้ชื่อไฟล์กัณฑ์เทศน์ของพระอาจารย์อินทร์ถวายทั้ง 14 แผ่นจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย
     
    ....................................................................................
     
  multimedia - (19/08/51) VCD ละครธรรมะทุกเพศทุกวัย เรื่อง หลวงพ่อจรัญ พระสุปฏิปันโนแห่งยุคสมัย วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
     
  เสียงธรรม - (19/08/51) MP 3 เสียงธรรมหลวงพ่อจรัญ ชุดเก็บตกไฟล์ที่เหลือ จำนวน 9 ไฟล์
     
  เสียงธรรม - (19/08/51) MP 3 เสียงธรรมหลวงปู่สิม พุทธาจาโร แผ่นที่ 2
     
  เสียงธรรม - (19/08/51) พระธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมะรังสี) ชุด "ที่พึ่งอันเกษม"
     
     
     
    ....................................................................................
     
  เสียงธรรม - (11/08/51) พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก ชุด มีนาคม 48 จากมูลนิธิพระอาจารย์มั่น
     
  เสียงธรรม - (11/08/51) พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก แผ่นที่ 13-14
     
  เสียงธรรม - (11/08/51) พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก ชุด "โดนใจ" แผ่นที่ 1-2
     
  multimedia - (11/08/51) คลิปวีดีโอ "ศิลปะการรู้ซื่อ ๆ " โดยหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
     
  multimedia - (11/08/51) คลิปวีดีโอ "เคล็ดลับดับทุกข์" โดยพระครูเกษมธรรมทัต (มีประวัติวัดและพระอาจารย์ด้วย)
     
  เสียงธรรม - (11/08/51) CD MP3 หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ปี 2551
     
  เสียงธรรม - (11/08/51) CD MP3 หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ชุด "เห็นธรรม บรรลุธรรม"
     
    ....................................................................................
     
  เสียงอ่าน - (04/08/51) เสียงอ่านหนังสือ "การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์" พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช ฯ
       
  เสียงธรรม - (04/08/51) พระธรรมเทศนา หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ชุดรวมแผ่นเดิม 3 แผ่น  
       
  เสียงธรรม - (04/08/51) พระธรรมเทศนา หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ  
       
  หนังสือ - (04/08/51) หนังสือ "ดุจนายช่างร้อยไม้" และ "เข้าซอยให้ถูก" โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส  
       
  เสียงธรรม - (04/08/51) เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 23  
       
  multimedia - (04/08/51) คลิปวีดีโอ หลวงพ่อคำเขียน บรรยายธรรม ณ ศาลาปันมี 2 คลิป  
       
  เสียงอ่าน - (04/08/51) ชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย  
       
  เสียงอ่าน - (04/08/51) ชีวประวัติหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ  
       
  เสียงธรรม - (04/08/51) พระธรรมเทศนา (เสียงจริง) ของท่านพ่อลี ธัมมธโร  
       
  เสียงธรรม - (04/08/51) พระธรรมเทศนาจากบ้านอารีย์ หลวงพ่อปสันโน วัดอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา 22 กุมภาพันธ์ 2550  
       
  เสียงอ่าน - (04/08/51) ชีวประวัติหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ( version เสียงภาคอีสาน)  
       
    ....................................................................................  
       
  เสียงอ่าน - (28/07/51) เสียงอ่านหนังสือ "คติชีวิต" วศิน อินทสระ แผ่นที่ 1-4  
       
  เสียงธรรม - (28/07/51) เสียงธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ชุด "คุณค่าของสติ"  
       
  เสียงธรรม - (28/07/51) เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 22  
       
  multimedia - (28/07/51) VCD ฉบับเต็ม (original) ชุด "จะทำมั้ยเล่า ถ้าทำจริง ก็ได้จริง" หลวงปู่ทา จารุธัมโม วัดถ้ำซับมืด  
       
  เสียงธรรม - (28/07/51) MP3 สัมภาษณ์พระอาจารย์ชยสาโร (ศิษย์หลวงพ่อชา) ในรายการธรรมะจัดสรร สถานีวิทยุสังฆทานธรรม  
       
  เสียงธรรม - (28/07/51) CD พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต แผ่นที่ 3  
       
  หนังสือ - (28/07/51) หนังสือ PDF เรื่อง "สุขสดชื่นแจ่มใส" โดย หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ  
       
  multimedia - (28/07/51) เพิ่มคลิปวีดีโอ รายการ "กรรมลิขิต" จำนวน 3 ตอน  
       
  เสียงธรรม - (28/07/51) CD หลวงพ่อชาบรรยายและตอบปัญหา แก่ คณะศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์  
       
    ....................................................................................  
       
  multimedia - (14/07/51) VCD ชีวประวัติ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร "พระผู้มีเมตตาอย่างหาที่เปรียบมิได้"  
       
  เสียงธรรม - (14/07/51) CD พระธรรมเทศนา "หลวงปู่หลอด ปโมทิโต" ชุดอบรมคณะศิษย์  
       
  เสียงธรรม - (14/07/51) "บุญกุศลเป็นของเก่า" โดย หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร วัดป่านาสีดา จ.อุดรธานี  
       
  เสียงธรรม - (14/07/51) พระธรรมเทศนา "พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต" วัดป่าภูสังโฆ จ.อุดรธานี  
       
  เสียงธรรม - (14/07/51) ซีดี MP 3 ชุด "ประกันชีวิต ด้วยธรรมะ" อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เกี่ยวกับการฝึกสติล้วน ๆ  
       
  เสียงธรรม - (14/07/51) ซีดี MP 3 อ.กำพล ทองบุญนุ่ม บรรยายธรรม ณ ศาลาปันมี 12 กันยายน 2550  
       
  เสียงสวดมนต์ - (14/07/51) เสียงสวดมนต์ "เมตตาพรหมวิหารภาวนา" หรือ เมตตาใหญ่ โดย วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี  
       
  เสียงสวดมนต์ - (14/07/51) เสียงสวดมนต์ "ธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสุตตัง" + บทสวดถวายพรพระ โดย วัดอัมพวัน  
       
  multimedia - (14/07/51) VCD อัตชีวประวัติ หลวงพ่อเกษม เขมโก  
       
  เสียงธรรม - (14/07/51) CD พระธรรมเทศนา "พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก" ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
       
  multimedia - (14/07/51) VCD พระธรรมเทศนา พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินฺทริโย)  
       
    ....................................................................................  
       
  เสียงธรรม - (07/07/51) เพิ่มหลวงพ่อองค์ใหม่ของเว็บฟังธรรม : พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี จำนวน 12 แผ่น  
       
  เสียงธรรม - (07/07/51) MP3 พระอาจารย์ปสันโน วัดอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา จำนวน 4 แผ่น  
       
  เสียงธรรม - (07/07/51) MP3 พระอาจารย์ชยสาโร ปี 2547-2549 จำนวน 6 แผ่น  
       
  เสียงธรรม - (07/07/51) MP3 พระอาจารย์ชยสาโร ชุด “การฝึกสติ  เจริญสมาธิ  และพัฒนาปัญญา”  
       
  เสียงธรรม - (07/07/51) ธรรมเทศนา สามเณรีนันทญาณี (รุ้งเดือน) ชุดเดือนธันวาคม 2550 จำนวน 24 รายการ  
       
    ....................................................................................  
       
  multimedia - (30/06/51) VCD "ระลอกคลื่น บังน้ำใส" โดยพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส  
       
  เสียงอ่าน - (30/06/51) เสียงอ่านหนังสือ "คำสอนของพ่อ"  
       
  multimedia - (30/06/51) VCD "ชีวประวัติหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ"  
       
  เสียงธรรม - (30/06/51) ธรรมเทศนา พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต (ตั๋น) ชุดที่ 4  
       
  เสียงธรรม - (30/06/51) เพิ่มเสียงธรรมอันใหม่ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ไฟล์ที่ 16-19  
       
  เสียงอ่าน - (30/06/51) เสียงอ่านหนังสือ "วิถีแห่งความรู้แจ้ง" เล่มที่ 1+2 เวอร์ชั่นเสียงอ่านโดย พระกฤช นิมฺมโล  
       
  multimedia - (30/06/51) คลิปวีดีโอพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เรื่อง "หัวใจพระอภิธรรม"  
       
  multimedia - (30/06/51) คลิปวีดีโอพระธรรมเทศนา หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส เรื่อง "ปฏิจจสมุปบาท"  
       
  เสียงอ่าน - (30/06/51) CD MP3 "ดังตฤณ วิสัชนา" แผ่นที่ 1-2 คำตอบที่คัดสรรแล้ว ว่ามีคนอยากรู้ที่สุด  
       
  เสียงธรรม - (30/06/51) อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ ปูชนียบุคคล เพชรแห่งการเผยแพร่ธรรม  
       
  หนังสือ - (30/06/51) หนังสือสวดมนต์ ทำกรรมฐานตามแบบหลวงพ่อจรัญ  
       
  เสียงอ่าน - (30/06/51) เสียงอ่านหนังสือ "สันติวรบท" ธมฺมวัตโก ภิกขุ วัดเทพศิรินทราวาส  
       
  หนังสือ - (30/06/51) หนังสือเรื่อง "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ  
       
    ....................................................................................  
       
  เสียงธรรม - (23/06/51) เสียงธรรม หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ ชุด "หลักการปฏิบัติ"  
       
  multimedia - (23/06/51) เพิ่มคลิปวีดีโอ "รายการกรรมลิขิต" ละครสั้นจบในตอน จำนวน 2 ตอน  
       
  เสียงธรรม - (23/06/51) พระธรรมเทศนา หลวงพ่อเหรียญ วรลาโภ แผ่นที่ 5  
       
  เสียงธรรม - (23/06/51) พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ ศาลาลุงชิน แผ่นที่ 21  
       
  เสียงธรรม - (23/06/51) พระธรรมเทศนา หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ชุดที่ 2  
       
  เสียงอ่าน - (23/06/51) เสียงอ่านหนังสือ ณ มรณา โดยดังตฤณ  
       
  หนังสือ - (23/06/51) คิดจากความว่าง เล่มที่ 4 โดยดังตฤณ  
       
    ....................................................................................  
       
  นิยาย - นิทาน - (16/06/51) การ์ตูนทศชาติชาดก พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมี 10 ทัศ อย่างยิ่งยวดก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
       
  เสียงธรรม - (16/06/51) รวมธรรมบรรยาย MP3 หลวงพ่ออุทัย สิริธโร  
       
  เสียงอ่าน - (16/06/51) MP3 เสียงอ่านหนังสือ "ทางชีวิต" ของ อ.วศิน อินทสระ  
       
  เสียงธรรม - (16/06/51) MP3 เสียงธรรมหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ชุดที่ 3  
       
  เสียงธรรม - (16/06/51) MP3 เสียงธรรมหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ชุดที่ 1  
       
  หนังสือ - (16/06/51) update ประวัติหลวงพ่อสนธิ์, พระอาจารย์สมชาติ, ท่าน ว.วชิรเมธี, หลวงพ่ออลงกต, หลวงปู่มหาเนียม, หลวงพ่ออุทัย  
       
    ....................................................................................  
       
  เสียงอ่าน - (09/06/51) CD MP3 นิยายสนุก ๆ เวอร์ชั่นบทละครวิทยุ เรื่อง "กรรมพยากรณ์" ตอนชนะกรรม โดยดังตฤณ  
       
  multimedia - (09/06/51) VCD Multimedia บรรยายธรรมเรื่อง "ลำดับบุญ"  
       
  multimedia - (09/06/51) VCD Multimedia บรรยายธรรมเรื่อง "ขันธ์ 5"  
       
  เสียงธรรม - (09/06/51) MP3 เสียงธรรมแผ่นที่ 5 และ 6 โดย สามเณรีนันทญาณี (รุ้งเดือน) ศูนย์ปฏิบัตินิโรธาราม จ.เชียงใหม่ รวม 42 รายการ  
       
  เสียงธรรม - (09/06/51) MP3 เสียงอ่านหนังสือไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาท หนังสือของ อ.วศิน อินทสระ  
       
  หนังสือ - (09/06/51) หนังสือกฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ เล่มที่ 20 (เล่มที่ขาดไป)  
       
    ....................................................................................  
       
  เสียงธรรม - (02/06/51) เสียงธรรม "สภาวะธรรมกับอานาปานสติ ในชีวิตประจำวัน" โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก  
       
  หนังสือ - (02/06/51) PDF หนังสือ "รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก" โดย สมเด็จพระสังฆราช ฯ ไฟล์จากคุณอรวรรณ ใบมาก  
       
  หนังสือ - (02/06/51) PDF หนังสือ "ผู้รักดีมีความสุข" โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไฟล์จากคุณอรวรรณ ใบมาก  
       
  หนังสือ - (02/06/51) PDF หนังสือธรรมเทศนา 4 วันในสวนสันติธรรม และ PDF วิธีการปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช  
       
  หนังสือ - (02/06/51) นิทานเวตาล (ต้องใช้ internet explorer 7 ขึ้นไป)  
       
    ....................................................................................  
       
  เสียงธรรม - (26/05/51) เสียงธรรม MP3 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต จำนวน 14 รายการ  
       
  เสียงธรรม - (26/05/51) เสียงธรรม MP3 หลวงปู่ขาน ฐานวโร ชุด "ทาน ศีล ภาวนา ตายแล้วไปไหน" จำนวน 34 รายการ  
       
  เสียงธรรม - (26/05/51) เสียงธรรม MP3 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 22 และเสียงธรรม ณ ศาลาลุงชินครั้งที่ 20  
       
  หนังสือ - (26/05/51) PDF "กุญแจสู่ความรู้แจ้ง" ถอดเสียงจากพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 19  
       
  เสียงธรรม - (26/05/51) ซีดีบรรยายธรรม MP3 ของ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม เมื่อปี 2547 จำนวน 12 รายการ (ผู้เป็นอัมพาตเกือบทั้งตัว แต่ฝึกสติจนเกิดความสุข)  
       
  เสียงธรรม - (26/05/51) CD MP3 หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เรื่อง "ชีวิตและงานของหลวงพ่อ"  
       
  เกมส์ - (26/05/51) เกมส์หนูน้อยซุปเปอร์ดี รวยน้ำใจ  
       
    ....................................................................................  
       
  multimedia - (12/05/51) คลิปวีดีโอ Talk Show ชุดกตัญญูพ่อแม่ โดยคุณหมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา  
       
  เกมส์ - (12/05/51) เกมส์ซุปเปอร์ดี ประหยัดพลังงานกู้โลก  
       
  multimedia - (12/05/51) คลิปวีดีโอ ละครกรรมลิขิต ตอน "เส้นทางสายนรก" (ละครจบในตอน)  
       
       
  multimedia - (12/05/51) คลิปวีดีโอ ความเป็นมาของพระไตรปิฎก  
       
    ....................................................................................  
       
  multimedia - (28/04/51) คลิป VDO รายการเจาะใจ ออกอากาศวันที่ 24 เมษายน 2551 เรื่อง "สมการแห่งความสุข" กับคุณ เหมียว วรัดดา ภัทโรดม  
       
  multimedia - (28/04/51) คลิป VDO ละครกรรมลิขิต ตอน "กรรมติดจรวด" ออกอากาศวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551  
   
multimedia - (28/04/51) คลิป VDO รายการเกมส์โชว์ แฟนพันธุ์แท้ ตอน "พุทธประวัติ" ออกอากาศเมื่อ 4 เมษายน 2551
   
นิยาย - นิทาน - (28/04/51) การ์ตูน Flash เรื่อง "ความกตัญญูของสุวรรณสาม"
   
เสียงธรรม - (28/04/51) MP3 หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เรื่อง "ประตูเกิดประตูตาย"
   
หนังสือ - (28/04/51) หนังสือออกใหม่ (PDF) ของอาจารย์สุรวัฒน์ (ลูกศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์) เรื่อง "จิตเห็นจิต"
   
เสียงธรรม - (28/04/51) MP3 อาจารย์สุรวัฒน์ สนทนาธรรมที่สมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีลาดกระบังฯ
   
multimedia - (28/04/51) VDO ประวัติวัดป่าสาลวัน, พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
   
เกมส์ - (28/04/51) ไฟล์ดาวน์โหลด "เกมส์คุณธรรม"
   
multimedia - (28/04/51) VDO สัมนาเรื่อง "สมาธิช่วยการเรียนการสอนอย่างไร" โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
   
multimedia - (28/04/51) ภาพยนตร์เรื่องด้วยเกล้า (เฉลิมพระเกียรติ)
   
เกมส์ - (28/04/51) เกม Flash ฉีดน้ำสงกรานต์
   
หนังสือ - (28/04/51) PDF การ์ตูนกระปุกออมสิน (หนังสือสำหรับเด็ก)
   
  ....................................................................................
   
multimedia - (21/04/51) VCD ภาพและเสียง "ข้ามกระแส" บรรยายโดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม (ผู้มีความสุขแม้กายพิการเป็นอัมพาตเกือบทั้งตัว)
   
เสียงธรรม - (21/04/51) CD MP3 หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี (พระครูเกษมธรรมทัต) วัดมเหยงณ์ แผ่นรวมหลายปี จำนวน 11 กัณฑ์
   
เสียงธรรม - (21/04/51) CD MP3 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่สวนสันติธรรม แผ่นที่ 21
   
เสียงธรรม - (21/04/51) เสียงธรรม หลวงพ่อสุจิณต์ สุจิณโณฺ แสดงธรรม ณ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์
   
   
  ....................................................................................
   
หนังสือ - (31/03/51) รวมคำสอนหลวงพ่อพุทธ ฐานิโย ในรูปแบบไฟล์ Word จำนวน 33 กัณฑ์เทศน์
   
เสียงอ่าน - (31/03/51) MP3 เสียงอ่านหนังสือ "เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน เล่มที่ 2" หรืออีกชื่อหนึ่ง "มหาสติปัฏฐานสูตร"
   
เสียงธรรม - (31/03/51) MP3 เสียงธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บรรยาย ณ ศาลากาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19
   
เสียงอ่าน - (10/03/51) เพิ่มไฟล์ MP3 นิยายฉบับเต็มสมบูรณ์ 96 ตอน เรื่อง "นารีผล" ของ สุทัสสา อ่อนค้อม
   
เสียงอ่าน - (10/03/51) เพิ่มไฟล์ MP3 นิยายฉบับเต็มสมบูรณ์ 96 ตอน เรื่อง "มักกะลีผล" ของ สุทัสสา อ่อนค้อม
   
เสียงธรรม - (10/03/51) เพิ่ม MP3 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช บรรยาย ณ ศาลากาญจนาภิเษก แผ่นที่ 18
   
หนังสือ - (10/03/51) เพิ่มไฟล์ PDF หนังสือ "อริยสัจ" ของ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
   
หนังสือ - (10/03/51) เพิ่มไฟล์ PDF หนังสือของอาจารย์สุรวัฒน์ 4 เล่ม ได้แก่ รู้ตื่นเบิกบานระหว่างวัง, นับหนึ่ง, แค่ดูก็รู้แจ้ง, บันทึกดูจิต ตอนหัดดูหัดรู้
   
  ....................................................................................
   
multimedia - (25/02/50) เพิ่มคลิปรายการคนค้นคน "ขวัญ เพชร สองพี่น้องธาลัสซีเมีย" ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เวลาของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน จงใช้เวลาตัวเองให้มีคุณค่าสูงสุด
   
multimedia - (25/02/50) เพิ่มคลิปวีดีโอรายการคนค้นคน "เรื่องของอ้อม" จำนวน 2 ตอน เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้โชคร้าย เป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่เธอกลับมีจิตใจเข้มแข็งมากกว่าคนแข็งแรงหลายคน
   
นิยาย - นิทาน - (25/02/50) เพิ่มคลิปการ์ตูนนิทานชาดกมาใหม่ จำนวน 5 เรื่อง
   
เสียงธรรม - (25/02/51) เพิ่ม MP3 เสียงธรรม "หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ " แผ่นที่ 2
   
multimedia - (25/02/50) upload music video ไม่อยากมีแฟนแบบนี้ (พันซ์)
   
  ....................................................................................
   
นิยาย - นิทาน - (18/02/50) เสียงสัมภาษณ์อาจารย์สุรวัฒน์ (ลูกศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์) สถานีวิทยุสังฆทานธรรม รายการธรรมะจัดสรร จำนวน 3 รายการ
   
เสียงธรรม - (18/02/51) เพิ่ม MP3 เสียงธรรม "หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม" ชุดที่ 5
   
multimedia - (18/02/51) เพิ่ม VCD บรรยายธรรม พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เรื่อง "มหัศจรรย์ลมหายใจ"
   
  ....................................................................................
   
หนังสือ - (4/02/51) เพิ่ม หนังสือ 2 เล่ม (PDF) "สุขทุกข์อยู่ที่ใจ" และ "ทรัพย์ภายใจ" โดย หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธ์สมภรณ์ จ.อุดรธานี (พระอริยเจ้าสายหลวงปู่มั่น)
   
multimedia - (4/02/51) เพิ่ม VCD Multimedia ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
   
เสียงธรรม - (4/02/51) เพิ่ม MP3 เสียงธรรม "พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต" (ตั๋น) ชุดที่ 2
   
  ....................................................................................
   
เสียงธรรม - (28/01/51) เพิ่ม MP3 เสียงธรรม "พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช" ณ ศาลากาญจนาภิเษก แผ่นที่ 17
   
เสียงธรรม - (28/01/51) เพิ่ม MP3 เสียงธรรม "พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช" ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 20
   
หนังสือ - (28/01/51) เพิ่มหนังสือการ์ตูน ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน (เป็นโปรแกรมอ่านหนังสือเสมือนจริง)
   
หนังสือ - (28/01/51) เพิ่มหนังสือการ์ตูน พระพุทธเจ้าชนะมาร จัดทำโดยคณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน (เป็นโปรแกรมอ่านหนังสือเสมือนจริง)
   
หนังสือ - (28/01/51) เพิ่มหนังสือสวดมนต์ภาพการ์ตูน มีทั้งแบบบาลี, คำแปลภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษอีกด้วย จัดทำโดยคณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ (เป็นโปรแกรมอ่านหนังสือเสมือนจริง)
   
  ....................................................................................
   
เสียงธรรม - (21/01/51) MP3 เสียงอ่านธรรมะสั้น ๆ ชุด "ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีงาม" จากศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (12MB)
   
multimedia - (21/01/51) VCD อัตโนประวัติหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วัดสนามใน ของรายการแผ่นดินธรรม (เคยออกอากาศทางช่อง 5)
   
หนังสือ - (21/01/51) เพิ่มหนังสือมาใหม่ของดังตฤณ จาก dungtrin.com หนังสือ "มหาสติปัฏฐานสูตร" (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2550)
หนังสือ - (21/01/51) เพิ่มหนังสือมาใหม่ของดังตฤณ จาก dungtrin.com หนังสือ "ณ มรณา" (เกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวก่อนตาย)
  ....................................................................................
   
เสียงธรรม - (14/01/51) เพิ่ม MP3 CD หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล ชุด "หลักการฝึกจิตให้ชีวิตสงบสุข" จำนวน 2 แผ่น
 
เสียงธรรม - (14/01/51) เพิ่ม MP3 CD พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต (หลวงพ่อตั๋น) วัดบุญญาวาส ชุดเทศนาตอบปัญหาที่ออสเตเรียและนิวซีแลนด์
 
เสียงธรรม - (14/01/51) เพิ่ม MP3 CD หลวงพ่อเทียน ชุดมงคลชีวิต
 
  ....................................................................................
   
เสียงธรรม - (7/01/51) เพิ่ม MP3 พระอาจารย์แบน ธนากโร จำนวน 75 รายการ
 
เสียงธรรม - (7/01/51) เพิ่ม MP3 พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์ จำนวน 4 แผ่น ได้แก่แผ่นที่ 8-11 ของทางเว็บฟังธรรม
 
  ....................................................................................
   
เสียงธรรม - (1/01/51) เพิ่ม MP3 "หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช" ณ ศาลากาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16
 
เสียงธรรม - (1/01/51) เพิ่ม MP3 หลวงพ่อเทียน จาก CD จำนวน 2 แผ่น ได้แก่ ชุดสมถะ-วิปััสสนา และชุดดูการเคลื่อน เห็นจิตคิด
 
เสียงธรรม - (1/01/51) เพิ่ม MP3 "หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ" จำนวน 3 แผ่น ได้แก่ "ทำดีได้ทุกที่" , "ศาสตร์แห่งชีวิต" และ ธรรมบรรยายปี 2549
 
เสียงธรรม - (1/01/51) เพิ่ม MP3 ชุด "100 ปี เทสก์รังสี" จำนวน 3 แผ่น
 
เสียงธรรม - (1/01/51) เพิ่ม MP3 ซีดีชุด "เตรียมตัวก่อนตาย" พระอาจารย์ชยสาโรภิกข
 
เสียงธรรม - (1/01/51) เพิ่ม MP3 "พระอาจารย์ชยสาโร" ปี 2547 และ 2548 จำนวน 46 กัณฑ์
 
  ....................................................................................
   
multimedia - (23/12/50) เพิ่มคลิปวีดีโอ ธรรมะดีลิเวอร์รี่ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ทางรายการ VIP ช่อง 9
 
นิยาย - นิทาน - (23/12/50) เพิ่มเสียงอ่านนิทานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโรงเรียน จำนวน 6 เรื่อง
 
เสียงธรรม - (23/12/50) เพิ่ม MP3 "หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม" ชุดประสบการณ์การฝึกกรรมฐานของหลวงพ่อ จำนวน 8 ไฟล์
 
เสียงธรรม - (23/12/50) เพิ่ม MP3 "หลวงพ่อปราโมทย์" แผ่นที่ 1-6 จำนวน 116 กัณฑ์ (สำหรับดาวน์โหลดทั้งแผ่น)
 
  ....................................................................................
   
หนังสือ - (16/12/50) เพิ่มหนังสือ ฐานิยัตเถระวัตถุ เป็นหนังสือเกี่ยวกับหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ฉบับสมบูรณ
 
เสียงธรรม - (16/12/50) เพิ่มเสียงธรรม หลวงพ่ออุทัย สิริธโร (สายวัดป่าหลวงปู่มั่น) วัดถ้ำพระภูวัว จ.หนองคาย
 
เสียงธรรม - (16/12/50) เพิ่มเสียงธรรม "หลวงปู่หลุย จันทสาโร" (สายวัดป่าหลวงปู่มั่น) mp3 จำนวน 25 กัณฑ์
 
บทความ - (16/12/50) ประวัติหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
 
  ....................................................................................
   
บทความ - (08/12/50) เพิ่มสาระธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 24 กัณฑ์
 
เสียงธรรม - (07/12/50) เพิ่มเสียงธรรม พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ ครั้งที่ ๑๕ ๑๘/๑๑/๕๐ 
 
บทความ - (07/12/50) เพิ่มธรรมะย่อย "ผลไม้ในสวนธรรม"
 
หนังสือ - (07/12/50) เพิ่มหนังสือธรรมะเอกเขนก ของคุณขวัญ เพียงหทัย
 
....................................................................................
 
- (04/12/50) ทำการเพิ่ม server โดยจัดแยก server ระหว่างไทยและต่างประเทศ เพื่อความเร็วในการ download สำหรับคนไทยทั้งในและต่างประเทศ
 
multimedia - (04/12/50) เพิ่ม MV ในหลวง "พ่อแห่งแผ่นดิน" และ MV อื่น ๆ ได้แก่ ขวานไทยใจหนึ่งเดียว, mv ต้นไม้, mv รักพ่อ, และ mp3 พ่อคือจักรวาลที่เราอาศัย
 
หนังสือ - (04/12/50) เพิ่ม PDF วิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่
 
เสียงอ่าน - (04/12/50) เพิ่มเสียงอ่านหนังสือ + ไฟล์ word เรื่อง "พุทธวิธีคลายโศก"
 
เสียงอ่าน - (04/12/50) เพิ่มเสียงอ่านหนังสือ + ไฟล์ word เรื่อง "พุทธวิธีชนะความโกรธ"
 
บทความ - (04/12/50) เพิ่มไฟล์ zip รวมคำสอนหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
 
บทความ - (04/12/50) เพิ่มไฟล์ zip รวมคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
 
เสียงอ่าน - (04/12/50) เพิ่มเสียงอ่านหนังสือ "บางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิต" โดย อริโย ภิกขุ
 
เสียงอ่าน - (04/12/50) เพิ่มเสียงอ่านหนังสือ "หนี้ศักดิ์สิทธิ์" พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
 
หนังสือ - (04/12/50) เพิ่มหนังสือพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป จำนวน 5 เล่มพร้อมไฟล์เสียง
 
  ....................................................................................
   
เสียงธรรม - (29/11/50) เพิ่มเสียงธรรม "วิธีปฏิบัติ" โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
เสียงอ่าน - (29/11/50) เพิ่มเสียงอ่านหนังสือ "โอวาทธรรมพระอริยะ" จากพระวัดป่าสายหลวงปู่มั่น
 
เสียงอ่าน - (29/11/50) เพิ่มเสียงอ่านหนังสือ "พบพระ"
 
หนังสือ - (29/11/50) เพิ่มไฟล์ PDF วิมุตติมรรค พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
เสียงอ่าน - (29/11/50) เพิ่มเสียงอ่านหนังสือวิมุตติปฏิปทา พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
เสียงธรรม - (29/11/50) update เสียงธรรมหลวงปู่ทา จารุธัมโม
 
  ....................................................................................
   
เสียงธรรม - (24/11/50) update เสียงธรรม หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร วัดถ้ายายปริก
 
นิยาย - นิทาน - (24/11/50) เพิ่มเสียงอ่านนิยาย พระนางปฏาจาราภิกษุณี ผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะรับทุกข์มหันต์
 
นิยาย - นิทาน - (24/11/50) เพิ่มเสียงอ่านนิยาย ความรักความร้าย (คลิ๊กดูได้ที่หน้านิยาย)
 
นิยาย - นิทาน - (24/11/50) เพิ่มธรรมนิยาย "แสงเทียน" อ.วศิน อินทสระ
 
multimedia - (24/11/50) เพิ่มสื่อธรรมวีดีโอ ของพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส (ผาซ่อนแก้ว)
 
เสียงธรรม

- (24/11/50) update เสียงธรรมพระไพศาล วิสาโล

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน