Sudut Pandang Dharma Dalam Media Social Dan Modernisasi Global

Sudut Pandang Dharma Dalam Media Social Dan Modernisasi Global – Agama Buddha serta ilmu wawasan sudah terus menjadi diperbincangkan selaku 2 perihal yang asri, serta agama Buddha sudah merambah perbincangan ilmu wawasan serta agama. Perihal itu didorong kalau ajaran- ajaran filosofis serta intelektual dalam agama Buddha memberi kecocokan dengan pandangan objektif serta filosofis modern.

fungdham

Sudut Pandang Dharma Dalam Media Social Dan Modernisasi Global

fungdham – Misalnya, agama Buddha mendesak pelacakan kepada akar yang adil ( sesuatu aksi yang diucap selaku Dhamma- Vicaya dalam Kanon Pali), subjek penting riset merupakan diri sendiri. Pada tahun 1993 suatu bentuk yang disimpulkan dari filosofi kemajuan kognitif Jean Piaget diterbitkan beranggapan kalau Buddhisme ialah sesuatu metode berasumsi keempat di luar daya abnormal, ilmu wawasan, serta agama.

Baca Juga : Dampak Buddhisme Pada Musik Pop

Agama Buddha sudah ditafsirkan oleh sebagian golongan selaku logis serta nondogmatis, serta ada fakta kalau ini ialah alasan dari rentang waktu sangat dini dalam sejarahnya, walaupun sebagian golongan mengemukakan pandangan ini diberi pengepresan yang lebih besar di era modern serta beberapa ialah pengertian balik. Tidak seluruh wujud agama Buddha menjauhi ajaran, senantiasa adil pada poin supernatural, ataupun terbuka buat penyingkapan- penyingkapan objektif. Agama Buddha ialah suatu adat- istiadat serta sedi- segi yang bermacam- macam melingkupi fundamentalisme, adat- istiadat kebaktian, serta permohonan pada antusiasme lokal.

Tetapi begitu, sebagian kecocokan sudah dituturkan antara pelacakan objektif serta pandangan Buddhis. Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke- 14, dalam pidatonya pada pertemuan Society for Neuroscience, memuat” kebimbangan mutlak” serta ketergantungan pada sebab- akibat serta empirisme selaku prinsip filosofis biasa yang dipunyai bersama antara agama Buddha serta ilmu pengetahuan

Pada tahun 1974, guru Buddhis Kagyu Chogyam Trungpa meramalkan kalau” agama Buddha hendak tiba ke Barat selaku ilmu jiwa”. Pemikiran ini kelihatannya dikira dengan skeptisisme yang besar pada dikala itu, namun konsep- konsep Buddhis memanglah membuat beberapa besar penerobosan dalam ilmu- ilmu intelektual.

Sebagian filosofi objektif modern, semacam ilmu jiwa Rogerian, membuktikan kesamaan yang kokoh dengan pandangan Buddhis. Sebagian buatan sangat menarik mengenai ikatan antara agama Buddha serta ilmu wawasan lagi dicoba dalam aspek analogi antara teori- teori Yogacara filosofi hal bangunan pemahaman serta hayati evolusioner modern, paling utama DNA. Perihal ini sebab filosofi Yogacara mengenai benih- benih karma bertugas dengan bagus dalam menarangkan permasalahan karakter bawaan/ pembinaan diri.

Orang merupakan insan sosial, insan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sosial alat tidak dapat dibantah amat berarti dalam kehidupan orang. Tetapi begitu, kehadiran sosial alat yang tetap bertumbuh bersamaan dengan kemajuan teknologi membagikan 2 bagian, bagus positif ataupun minus. Dengan cara positif, saat ini warga dapat mengakses bermacam data berguna dengan gampang, dapat silih ubah data.

Apalagi signifikansi sosial alat pula menjalar ke dalam aspek lain, bagus politik, ekonomi ataupun agama, dalam kondisi yang positif. Tetapi begitu, di bagian lain, sosial alat pula sudah dipakai oleh tidak sedikit orang yang tidak bertanggungjawab buat membagi koyak warga yang telah bersuatu. Alat sosial dijadikan perlengkapan buat silih memaki, mencacat, mengurangkan serta apalagi silih menewaskan.

Kita kerap mengikuti pernyataan, mulutmu merupakan harimaumu, yang maksudnya perkataan yang tidak teratasi bisa memusnahkan sang juru bicara serta pula area dekat. Dikala sosial alat sedang cuma fokus dengan perkataan yang pergi langsung dari mulut, akibat yang ditimbulkan cuma mempengaruhi kepada banyak orang yang dengan cara langsung mengikuti perkataan yang terucap.

Tetapi saat ini ini, dengan terdapatnya teknologi serta bertumbuhnya sosial alat semacam facebook, Instagram, whatsapp, serta semacamnya, ilham, buah pikiran ataupun catatan terunggah di alat sosial dalam wujud catatan ataupun film itu membagikan akibat yang karakternya lebih padat. Kala suatu catatan diunggah di sosial alat begitu, dalam hitungan detik, banyak orang langsung bisa memandang serta membacanya. Akibatnya hendak terus menjadi besar bila yang mengunggahnya merupakan seseorang public figure dengan ribuan ataupun jutaan followers.

Memandang kejadian ini, kita siuman kalau bila catatan yang diunggah merupakan keadaan yang menghasilkan ketenangan, aliansi, aman, cintakasih, catatan ini juga membagikan akibat yang besar serta besar. Kebalikannya, bila yang diunggah merupakan keadaan yang bersumber pada dendam serta kekerasan, akibat negatifnya pula besar. Buat itu, seorang yang cinta dengan aliansi, ketenangan, serta aman, cuma hendak memakai sosial alat buat menghasilkan keadaan begitu. Kita wajib hati- hati memakai sosial alat. Bila konten dari perihal yang diunggah bertabiat kurang baik, meski kita telah menghilangkan dari akun kita, kala telah diunggah serta dibaca terlebih di- share oleh orang lain, catatan itu susah buat sirna.

Buddha didalam keliru satu khotbahnya berkata, Manusia dilahirkan bersama dengan kapak di mulutnya, di mana seseorang kurang pintar memotong dirinya bersama dengan perkata yang kurang baik. Pasti kapak sanggup dipakai buat kebaikan dan juga pula buat aib. Begitu pula, perkataan pula sanggup berguna dan juga pula sanggup tidak berguna, perihal pada kontennya. Oleh dikarenakan itu, Buddha dan juga tentu saja semua orang yang bijaksana selalu menganjurkan orang buat berjaga- jaga didalam berbicara. Dalam situasi kekinian, seorang harusnya berjaga- jaga didalam Mengenakan sosial alat.

Amat disayangkan sebagian warga di Indonesia dikala ini belum sanggup memakai sosial alat dengan bijaksana. Salah satu kejadian yang kerap kita temui di sosial alat dikala ini di Indonesia merupakan terdapat satu pihak yang mengatakan pihak lain dengan gelar kalangan berudu, sebaliknya pihak yang diucap kalangan berudu membalas dengan gelar kalangan kampret. Aksi itu amatlah tidak wise.

Harga orang disamakan dengan fauna. Bisa jadi seorang berasumsi kalau dengan melaksanakan perihal itu, seorang sudah memuliakan golongan ataupun kubunya. Hendak namun, aksi yang tidak bijaksana ini malah terus menjadi memperuncing atmosfer, terus menjadi memperparah pandangan kelompoknya yang dibanggakan. Pandangan dirinya juga terus menjadi kurang baik, sebab perkata yang dikeluarkan ialah kaca dari isi hatinya. Membalas ucapan dendam dengan dendam tidak hendak menuntaskan permasalahan, namun malah terus menjadi menghasilkan dendam pada pihak lain.

Catatan bertabiat hujatan dendam tidak hendak sempat selesai dengan membalasnya dengan hujatan. Buddha mengatakan dalam khotbahnya, Na hi verena ca verani sammantidha kudacanam; averena ca sammanti, satu dhammo sanantano- Kebencian tidak hendak sempat selesai dengan dendam; namun dendam hendak selesai dengan cinta kasih, inilah hukum yang kekal. Hukum alam yang tertuang dalam statment Buddha ini tidak cuma legal pada orang khusus ataupun warga khusus saj, namun pada siapapun. Oleh karena itu, bila kita cinta dengan ketenangan, kemesraan serta aman, tidak selayaknya kita membalas dendam dengan dendam, namun balaslah dengan cinta kasih.

Nasehat Buddha buat mereka yang menyayangi aliansi serta kesatuan merupakan Hiduplah dengan aliansi, silih bergembira, leluasa dari pertengkaran, berbaur semacam susu serta air, serta memandang satu serupa lain dengan pemikiran penuh kasih. Di mari, aksi, perkataan serta benak yang dilandasi cintakasih amatlah berarti. Meneladani perkataan Buddha ini, seorang seharusnya memakai sosial alat cuma bersumber pada pada cintakasih. Perkerabatan asli dampingi orang tanpa memandang kaum, agama, suku bangsa ataupun kalangan, hendak terjalin bila tiap- tiap orang memandang satu serupa lain dengan cinta kasih, menganggap dengan cinta kasih.

Lalu gimana tindakan kita dalam menjawab sosial alat yang terdapat? Perihal sangat pokok yang seharusnya tiap orang memilikinya merupakan kalau kita selaku orang seharusnya hidup di tengah- tengah warga cuma untuk keceriaan, keselamatan serta khasiat untuk banyak orang. Perihal ini tertuang dalam nasehat Buddha pada para anak didik dia, Untuk kasih cinta, hiduplah untuk keceriaan orang banyak, keselamatan orang banyak serta khasiat orang banyak. Bila prinsip ini kuat mengakar dalam batin, seorang hendak berperan lewat aksi badan, perkataan serta benak untuk keceriaan orang lain. Terpaut dengan pemakaian sosial alat juga, orang begitu tidak hendak asal- asalan unggah ke sosial alat keadaan yang tidak bermanfaat. Beliau hendak memandang apakah yang hendak diunggah itu membagikan khasiat ataukah tidak. Orang begitu tidak hendak bisa jadi unggah keadaan yang esoknya berakibat pada keretakan warga.

Dalam perihal ini, catatan yang diserahkan oleh Buddha berarti buat dipikirkan. Dalam khotbah- khotbahnya, dia senantiasa berkata kalau dirinya cuma hendak melafalkan kata- tutur yang aktual, betul, serta yang terutama berguna. Meski perkata itu aktual serta betul, namun bila tidak berguna, dia tidak hendak berdialog. Catatan ini membagikan nasehat pada kita kalau cuma dialog yang berguna saja yang seharusnya dibahas. Pemakaian sosial alat pula seharusnya dicoba dengan cara serupa. Meski suatu catatan ialah peristiwa yang jelas serta betul, namun bila sehabis dipikirkan dikenal kalau catatan itu dapat menghasilkan keadaan yang tidak bagus semacam keretakan, pertengkaran ataupun bentrokan, seharusnya tidak butuh dikatakan.

Dalam peluang lain, dibilang kalau seseorang bijak senantiasa melafalkan kata- tutur dengan 4 aspek di dalamnya, ialah subhasitam bhasati, dhammam bhasati, piyam bhasati serta saccam bhasati. Subhasitam bhasati merupakan melafalkan perkata yang tidak mengurangkan ataupun menghina orang lain. Dhammam bhasati merupakan melafalkan perkata yang bermanfaat serta berguna. Piyam bhasati merupakan melafalkan perkata yang dilandasi cintakasih. Saccam bhasati merupakan melafalkan perkata yang betul, bukan dusta. Inilah pula yang mendasari sebenarnya Buddha membagikan bimbingan kemoralan pada para pengikutnya buat melatih diri menjauhi 4 berbagai perkataan, ialah dusta( musavada), tuduhan( pisunavaca), perkata agresif( pharusavaca) serta perkata tidak berguna( samphappalapa).

Persoalan bisa jadi timbul kalau terdapat kalanya mereka yang unggah ucapan dendam ataupun catatan hoax di sosial alat tidaklah yang tanpa pembelajaran ataupun bukan tanpa agama. Sering- kali mereka merupakan banyak orang yang berakal, berkeyakinan serta mempengaruhi di warga. Bukankah mereka siuman kalau aksi mereka itu tidak betul, aksi mereka menentang anutan agama yang mereka memeluk? Kenapa mereka sedang melaksanakan keadaan yang mudarat banyak orang begitu? Perihal ini diakibatkan sebab mereka tidak mempunyai 2 perihal ialah hiri serta ottappa. Hiri merupakan malu melakukan kejam, sebaliknya ottappa merupakan khawatir hendak akibat dari aksi kejam. Meski seorang berterus terang berkeyakinan, bila 2 mutu hati ini tidak dibesarkan dalam dirinya, kesalahan hendak dicoba. Butuh dicatat kalau seorang hendak betul- betul sanggup melakukan aturan- aturan kemoralan yang menjauhi kesalahan perkataan serta aksi badan bila 2 mutu hati ini terdapat dalam dirinya.

Lebih lanjut, seluruh wujud kesalahan tercantum kesalahan yang dicoba di sosial alat diakibatkan sebab 3 perihal selaku akarnya, ialah keserakahan( lobha), dendam( kesalahan) serta kebegoan( moha). Sebab keserakahan kepada harta barang, ketenaran ataupun kebahagiaan inderawi yang lain, seorang dapat melaksanakan kesalahan, tercantum kesalahan lewat pemakaian sosial alat. Begitu pula, dendam bersama anak cucunya ialah marah, marah, cemburu batin, dengki, dan lain- lain pula jadi pemicu timbulnya perbuatan- perbuatan kurang baik.

Sedangkan itu, kebegoan selaku pemicu kesalahan merupakan ketidaktahuan mana yang berguna serta mana yang tidak berguna, mana yang selayaknya dibiarkan serta mana yang selayaknya dibesarkan. Selaku ilustrasi, kerapkali kita menciptakan gimana atas julukan agama seorang dapat melaksanakan kesalahan. Salah satu faktornya merupakan suatu kemelekatan yang berkata kalau Cuma anutan inilah yang betul sebaliknya yang lain salah. Dalam agama Buddha pemikiran begitu berasal dari ketidaktahuan( moha) kalau menempel erat- erat apalagi kepada pemikiran khusus pula ialah karena bentrokan. Ini terjalin di mana- mana. Banyak ucapan dendam atas julukan agama sebab diakibatkan orang yang berterus terang dirinya berkeyakinan begitu cuma memandang kalau agamanya saja yang terdapat bukti. Mereka tidak membuka diri kalau kebaikan pula terdapat di dalam agama- agama lain. Bersumber pada pada perihal ini, seorang seharusnya berusaha buat melenyapkan lobha, kesalahan serta moha.

Bersumber pada pada ulasan di atas, kita seharusnya menjawab pesan- pesan yang terdapat di sosial alat dengan bijak. Saat sebelum kita unggah catatan sendiri ataupun sharing catatan orang lain, kita seharusnya memandang dari khasiat serta kehilangan yang dapat ditimbulkan dari catatan itu. Bila dikenal kalau pesannya membagikan kehilangan, lebih bagus tidak diunggah. Namun bila pesannya menaburkan aliansi, ketenangan serta kemesraan, dapat kita unggah. Buat perihal ini, bila terdapat catatan dari orang lain, hendaknya di check serta recheck kebenarannya. Sehabis di­recheck kebenarannya, khasiatnya juga seharusnya dipikirkan. Meski betul bila tidak terdapat khasiatnya, itu juga tidak butuh diunggah.

Baca Juga : Mengenal Tentang Agama Buddha Gautama lebih Jauh

Lebih lanjut, dalam menjawab pesan- pesan yang bermuatan ucapan dendam, seorang seharusnya senantiasa berlagak hening, tidak butuh terhasut, sebab membalasnya dengan kebenciaan dikala benak terhasut, perihal itu tidak hendak menuntaskan permasalahan. Tenangkan benak, lenyapkan dendam, serta kemudian membalasnya dengan perkata yang bijaksana yang bawa pada ketenangan serta kemesraan.

Pemakaian sosial alat dengan cara segar begitu semacam yang diulas di atas hendak bawa pada aliansi, kemesraan serta persaudaran asli untuk warga Indonesia tanpa memandang kaum, suku bangsa, agama ataupun kalangan. Dengan begitu, Indonesia hendak jadi bangsa yang kokoh, tidak gampang rusak, tidak gampang diadu biri- biri oleh banyak orang yang membutuhkan keretakan untuk Indonesia.

Daftar Situs Judi Slot Online Jackpot Terbesar yang akan memberikan anda keuntungan jackpot terbesar dalam bermain judi online, segera daftar dan mainkan sekarang juga!

Dampak Buddhisme Pada Musik Pop

Dampak Buddhisme Pada Musik Pop – Seniman pop telah mengintegrasikan tema-tema Buddhis, seperti hidup pada saat ini dan penderitaan yang disebabkan oleh keinginan dan keinginan sejak munculnya musik pop. Bintang pop tertentu, bagaimanapun, telah membawa keterlibatan mereka dengan Buddhisme ke tingkat yang baru. Laurie Anderson dan almarhum suaminya yang terkenal Lou Reed akan mencerminkan studi dharma mereka sendiri dalam karya mereka selanjutnya, dan penyair/baladeer Leonard Cohen akan mengambil praktik Zen yang serius di tahun sembilan puluhan.

Dampak Buddhisme Pada Musik Pop

 Baca Juga : Pengaruh Besar Buddhisme Pada Musik Jazz

fungdham – Tanyakan kepada orang-orang tentang agama Buddha dan musik modern, dan Anda hampir pasti akan mendengar komentar tentang lagu hit kd lang tahun 1992 yang subur dan bertahan lama, dengan lirik kerinduan yang tidak pernah terpenuhi: “’Constant Craving’ is all about samsara.” Bahkan umat Buddha yang tidak tahu bahwa lang adalah seorang praktisi yang berdedikasi tampaknya menghubungkannya.

“Saya pikir dharma telah menjadi bagian dari diri saya, dalam hidup ini, sejak sebelum saya menemukan guru saya,” kata lang. “Ketika saya bertemu Lama Gyatso Rinpoche, saya merasakan hubungan dan pengabdian langsung, dan kemudian mendedikasikan sepuluh tahun berikutnya, sampai kematiannya, kepadanya. Saya masih terus memberikan ‘kehidupan sipil’ saya untuk dharma.”

Tidak ada survei tentang pengaruh agama Buddha pada musik yang akan lengkap tanpa menyebutkan Adam Yauch dari Beastie Boys. Pada tahun 80-an, The Beastie Boys menjadi terkenal karena kekuatan lagu pesta parau “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party)” dan “Brass Monkey.” Namun, pada pertengahan 90-an, musik grup rap beralih ke arah spiritual dengan lagu-lagu seperti “Shambala” dan “Bodhisattva Vow.” “ Saat saya mengembangkan pikiran pencerahan, saya memuji para Buddha saat mereka bersinar,” rap Yauch pada lagu terakhir. “ Menghormati Shantidiva dan semua yang lain/Yang menurunkan dharma untuk saudara dan saudari.”Yauch mengundang biksu dari Tibet untuk tampil di tur Lollapalooza; ia mendirikan Milarepa Fund, sebuah organisasi yang mendukung kemerdekaan Tibet. Ketika Yauch meninggal karena kanker pada usia 47 tahun, juru bicara Dalai Lama mengutip Yang Mulia yang mengatakan, “Adam telah membantu kami meningkatkan kesadaran akan penderitaan rakyat Tibet dengan mengorganisir berbagai konser kebebasan Tibet dan dia akan dikenang oleh Yang Mulia. dan orang-orang Tibet.”

Di dunia musik, ceritanya seperti ini: Di ​​akhir usia paruh baya, setelah seumur hidup anggur, wanita dan kata-kata, Leonard Cohen bersumpah untuk menjadi seorang biksu Buddha. Kebenarannya sedikit lebih bernuansa. Pada tahun 70-an, Cohen mulai mengunjungi Mount Baldy Zen Center. Setelah mempelajari Buddhisme Zen selama bertahun-tahun, Cohen menjadi biksu pada pertengahan tahun 90-an, dengan nama Jikan yang berarti “keheningan yang mulia.” Cohen, bagaimanapun, kembali ke mata publik setelah waktunya dihabiskan dalam penyendiri, terinspirasi oleh waktunya di pusat Zen. Tema Zen juga muncul dalam puisi Cohen, terutama dalam Buku Kerinduannya .

Sama seperti Leonard Cohen, “The Queen of Rock ‘n’ Roll”, perjalanan Buddhis Tina Turner dimulai pada tahun 70-an dan semakin dalam dari sana. Tidak mengherankan, sebagian besar hubungan legenda R&B dengan Buddhisme datang melalui suara—khususnya, nyanyian Nam-myoho-renge-kyo (“Saya mengabdikan diri pada Sutra Teratai ”), praktik utama Buddhisme Nichiren dan komunitas Buddhis Turner, Soka Gakkai International. Ketika ditanya tentang bagaimana hal itu membuat kehidupan yang terkenal sulit menjadi lebih baik, Turner mengatakan: “Saya merasa damai dengan diri saya sendiri, lebih bahagia dari sebelumnya, dan itu bukan dari hal-hal materi. Berlatih kata-kata Nam-myoho-renge-kyobegitu lama telah menempatkan saya dalam kerangka berpikir lain, sehingga bahkan ketika saya tidak berlatih selama sehari atau seminggu, saya masih merasa bahagia. Tapi saya berlatih. Nyanyian itu membuat Anda nyaman karena menghilangkan sikap mental yang tidak nyaman.”

Berkecimpung dalam berbagai bentuk musik – dari musik kamar klasik hingga disko hingga country hingga pop – Arthur Russell menentang kategorisasi, tetapi satu-satunya utas konstan di seluruh karyanya mungkin saja adalah praktik Buddhis Russell. Russell mempelajari Buddhisme Vajrayana di bawah bimbingan Yuko Nonomura. Rod Meade Sperry berbicara dengan Steve Knutson dari Audika Record tentang album anumerta musisi Arthur Russell Iowa Dream di Lion’s Roar Podcast. Dengarkan di sini.

 Baca Juga : Pendeta Gary Davis Pertahankan Iman Bersama G. Bruce Boyer 

Artis lain yang mengambil inspirasi dari dharma adalah RZA dari grup rap legendaris, Klan Wu-Tang. Dari rilis penting grup Enter the Wu-Tang (36 Chambers) hingga soundtrack filmnya ( Kill Bill, Ghost Dog ), kreativitas RZA tampaknya tak terbatas. “Ketika saya berada di Cina Saya melihat semua Buddha yang berbeda,” tercermin RZA ketika ia berbicara dengan Lion Roar. “Saya melihat seorang buddha gemuk besar. Saya melihat buddha biasa berdiri. Saya melihat buddha yang menangis. Saya melihat buddha yang mabuk. Dan itu mengejutkan saya sebagai wahyu bahwa ini adalah cara yang berbeda untuk mencapai pencerahan.”

Tokoh pop tambahan seperti Boy George, Courtney Love, Belinda Carlisle, dan Duncan Sheik, serta mendiang penyanyi Phoebe Snow, juga terlibat dalam praktik Buddhisme Nichiren. Devendra Banhart mempraktikkan Buddhisme Rasayana. Kaia Fischer dari band indie Rainer Maria juga merupakan pengikut filosofi Buddha Tibet.

Daftar Situs Judi Slot Online Jackpot Terbesar yang akan memberikan anda keuntungan jackpot terbesar dalam bermain judi online, segera daftar dan mainkan sekarang juga!

Pengaruh Besar Buddhisme Pada Musik Jazz

Pengaruh Besar Buddhisme Pada Musik Jazz – Pengaruh agama Buddha pada musik jazz sangat besar. Sebagai bagian dari tinjauan umum kami tentang pengaruh agama Buddha pada musik modern, kami menyediakan survei terhadap para seniman yang terinspirasi oleh dharma untuk mendobrak penghalang dan mencari pemandangan musik baru.

Pengaruh Besar Buddhisme Pada Musik Jazz

 Baca Juga : Heavy Dharma: Musik Metal yang Ditempa Oleh Buddhisme

fungdham – Bersamaan dengan munculnya pengaruh Buddhisme pada komposer klasik, seniman jazz menemukan bahwa fokus yang diciptakan oleh latihan meditasi membuka pintu kreatif baru. Pianis Herbie Hancock , pemain buluh Wayne Shorter dan Bennie Maupin, dan bassis Buster Williams semuanya adalah praktisi Buddhisme Nichiren; penyanyi Tamm E. Hunt adalah penganut Buddha Mahayana; Joseph Jarman dari Art Ensemble of Chicago yang terkenal adalah seorang pendeta Jodo Shinshu.

Tanpa meditasi, salah satu pencapaian tinggi genre ini mungkin tidak akan pernah ada dalam rekaman. Seperti ceritanya , John Coltrane sedang bermeditasi di suatu pagi ketika bentuk dan motif albumnya, A Love Supreme , muncul sepenuhnya dalam pikirannya. Demikian pula, legenda jazz Wayne Shorter menghasilkan karya tiga-cakram akhir karir, Emanon , yang mencerminkan praktik Buddhisme Nichiren.

Drummer jazz Jerry Granelli mengatakan: “Saya tidak datang ke dharma untuk menjadi musisi yang lebih baik. Saya telah mencapai sebagian besar dari apa yang saya harapkan. Tapi aku tidak tahu bagaimana menjadi manusia.” Pada usia 80, drummer jazz dan guru musik-dan-meditasi sama vital dan inventifnya seperti yang diharapkan oleh seniman mana pun. (Untuk menyelam lebih dalam ke dalam karya Granelli – apa yang dia sebut sebagai “lukisan ritme”, lihat daftar putarnya: This Is Jerry Granelli 2020 .)

 Baca Juga : Reverend Gary David Menghabiskan Seluruh Hidupnya Sebagai Penyanyi

Sebagai seorang musisi jazz, ia membuat nama untuk dirinya sendiri muda. Itu adalah permainan drum Granelli yang berusia 22 tahun di lagu tema “Linus and Lucy” yang dipopulerkan Vince Guaraldi, The Peanuts. Dia bermain dengan orang-orang seperti Carmen McRae, Bill Evans, dan Sly Stone, tetapi pada saat dia bertemu gurunya, Chögyam Trungpa, pada awal 1970-an, dia berada di persimpangan jalan: lelah, dan mungkin bahkan “selesai dengan musik selamanya. ” Tetapi Trungpa Rinpoche mengatakan kepadanya, “tidak, tidak, di situlah barang asli Anda akan muncul.”

engan menerapkan keterbukaan dan fokus itu, para pionir jazz ini membantu menyiapkan panggung bagi generasi baru musik penghancur genre yang terinspirasi Buddhis.

Daftar Situs Judi Slot Online Jackpot Terbesar yang akan memberikan anda keuntungan jackpot terbesar dalam bermain judi online, segera daftar dan mainkan sekarang juga!

Heavy Dharma: Musik Metal yang Ditempa Oleh Buddhisme

Heavy Dharma: Musik Metal yang Ditempa Oleh Buddhisme – Hanya masalah waktu sebelum dharma dan musik metalik super berat bertabrakan. Terkadang hanya sedikit pengaruh, atau bahkan kooptasi budaya langsung, yang berperan: band-band favorit kultus seperti Yakuza, Earth, Sons of Otis, Meshuggah, Stargazer, dan Skullflower, serta band yang lebih berorientasi arena seperti Rage Against the Machine, Loudness, dan Uriah Heep, semuanya menggunakan citra yang berhubungan dengan agama Buddha dalam sampul album mereka.

Heavy Dharma: Musik Metal yang Ditempa Oleh Buddhisme

 Baca Juga : Meditasi Online Dharma Untuk Membantu Anda Keluar dari Dunia Maya 

fungdham – Terkadang ada substansi yang nyata. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada The Firstborn dari Portugal. Dimulai sebagai band death-metal, band ini segera menemukan inspirasi di The Tibetan Book of the Dead—hei, ini berhasil untuk The Beatles—dan menggunakannya sebagai dasar untuk LP pertama mereka, The Unclenching of Fists, yang direkam pada tahun 2004. diikuti oleh The Noble Search tahun 2008 dan Lions Among Men tahun lalu. Keduanya secara eksplisit membahas tema dharma (kitab suci Buddha dan pemikiran Buddha Mahayana, masing-masing) sambil menggabungkan palet musik Timur ke dalam suara spektrum yang sering agresif dan selalu penuh.

Pengaruh Buddhis dapat ditemukan di album studio ketujuh aksi drone-metal Sun O))), Kannon, yang menampilkan salah satu kisah Avalokiteśvara, seorang boddhisattva yang mewujudkan belas kasih semua Buddha. Demikian pula, band metal Yob telah mengintegrasikan tema-tema Buddhis ke dalam diskografi mereka sejak awal. Dan sementara vokalis band Mike Scheidt telah mengaku dipengaruhi oleh banyak agama Timur di masa lalu, studi Buddhisnya memberinya kekuatan selama kunjungan baru-baru ini ke ruang gawat darurat.

Band berat lainnya yang memasukkan aliran Buddhisme ke dalam musik mereka adalah Yamantaka // Sonic Titan. Nama mereka adalah hibrida, menggabungkan dewa Buddha dan judul lagu yang benar-benar epik oleh band doom-metal klasik, Sleep. Dan mereka membunyikannya: LP debut self-titled band ini ternyata indah, memukul, berisik, dan transenden. Perpaduan antara musik, eksplorasi, tema Buddhis, dan sandiwara band ini bahkan lebih kuat di atas panggung daripada yang direkam. Dipimpin oleh drummer Alaska B. dan vokalis Ruby Kato Attwood, band—semua dalam cat wajah yang membangkitkan teater noh serta bentuk-bentuk heavy metal yang lebih ekstrem—mampu mengadakan aula musik dalam thrall. Attwood meningkatkan kehadiran band yang sudah tak terbantahkan melalui serangkaian mudra Buddhis yang dipadukan dengan ekspresi wajah yang tampak penuh kasih dan garang sekaligus. Lihat mereka jika Anda bisa, tetapi dengarkan mereka dengan cara apa pun.

 Baca Juga : Reverend Gary David Menghabiskan Seluruh Hidupnya Sebagai Penyanyi

Senada dengan itu, senyawa duo malapetaka Indonesia menggunakan perjalanan ke “Candi Borobudur, sebuah monumen Buddha abad kedelapan, untuk menyatukan kembali hubungan mereka dengan alam melalui ritual” untuk menghidupkan kembali proses penulisan lagu mereka. Dan berbicara tentang penyegaran, band thrash metal Sacred Reich merilis album pertamanya dalam 23 tahun pada tahun 2019 dan datang dengan beberapa tema Buddhis yang berat. (Dengarkan episode podcast kami di mana Rod Meade Sperry, direktur editorial LionsRoar.com, berbicara dengan Phil Rind dari Sacred Reich.)

Band death metal Buddha pertama Taiwan, Dharma, membawa hal-hal ke tingkat yang baru dengan penyampaian sutra Sansekerta tradisional mereka yang menggeram disertai dengan riff seismik dan ketukan ledakan. Yang membedakan Dharma dari band lain adalah seorang biksuni membuka setiap pertunjukan dengan nyanyian tradisional.

Daftar Situs Judi Slot Online Jackpot Terbesar yang akan memberikan anda keuntungan jackpot terbesar dalam bermain judi online, segera daftar dan mainkan sekarang juga!

Mengembangkan Pembelajaran Video Dharma

Mengembangkan Pembelajaran Video Dharma – Proyek pembelajaran kelas online merupakan salah satu tugas dari Media dan Teknologi Proyek Pembelajaran Pendidikan Dharma.

Mengembangkan Pembelajaran Video Dharma

 Baca Juga : Meditasi Online Dharma Untuk Membantu Anda Keluar dari Dunia Maya

fungdham – Saat melakukan pembelajaran online classroom seperti ini, siswa perlu melakukan inovasi berupa online classroom yang meliputi modul, video pembelajaran, soal latihan, kuis, dan pekerjaan rumah.

Oleh karena itu, inovasi seperti ini menuntut mahasiswa untuk kreatif saat membuat kursus online tersebut agar mahasiswa tertarik untuk memperhatikannya. Elemen penting dari pembelajaran online yang dapat menarik perhatian siswa adalah video pembelajaran (Oakley, & Sejnowski, 2019).

Banyak perihal wajib dicermati dalam pembuatan film penataran. Salah satunya merupakan sedi- segi pengajaran( semacam yang dipaparkan Gagne, 1985) ialah menarik atensi, mengatakan tujuan penataran, memotivasi pencabutan kembali prasyarat penataran, menyuguhkan modul, sediakan edukasi penataran, menimbulkan kemampuan partisipan ajar, membagikan korban balik, memperhitungkan kemampuan, serta tingkatkan penahanan serta memindahkan. Berartinya sedi- segi pengajaran ini tadinya sudah diulas dalam postingan lain( amati Kristanto, 2018).

Pandangan yang ditaksir berarti dalam pembuatan film penataran di antara lain merupakan penyajian modul yang betul, metode penyampaian yang pas, serta penciptaan film dengan mutu yang maksimal. Tidak hanya itu lama film pula pengaruhi tingkatan ketertarikan pemirsa( Kim, Guo, Seaton, Mitros, Gajos,& Miller, 2014), tidak hanya pasti saja pandangan konten, wujud alat film, pemakaian warna, nada, coretan, presenter, pemakaian bahasa, serta pengutusan lewat film. Tidak hanya itu, tipe penciptaan film yang terbuat bisa dalam wujud perekaman kediaman catat, alun- alun, slide, serta sanggar. Bagi Guo, Kim& Rubin( 2014) tipe penciptaan perekaman alun- alun, sanggar, serta kediaman catat amat efisien dipakai buat menarik atensi pemirsa sebab pemirsa bisa memandang langsung guru pada film.

Dalam cara pembuatan kategori daring ini banyak perihal menarik yang bisa dijadikan penataran untuk mahasiswa buat kedepannya. Tetapi satu perihal yang amat membekas di isi kepala aku ialah kala pembuatan film penataran, mulai dari pengumpulan lukisan sampai pengeditan yang mana dengan perihal itu aku belum terbiasa buat melaksanakan pengumpulan lukisan spesialnya dalam perihal menarangkan penataran dengan cara langsung. Perasaan aku kaku kala lagi direkam oleh sahabat aku, sering- kali benak aku terbagi alhasil apa yang ingin dibilang dalam film penataran jadi kurang ingat alhasil menimbulkan cara pengumpulan lukisan dicoba berulang kali sebab kekeliruan kala berdialog buat menarangkan modul pelajaran. Perihal ini membuat aku siuman nyatanya susah pula berdialog di depan kamera bila belum terbiasa, rasa khawatir, kaku, serta canggung berbaur jadi satu.

Tidak hanya itu perihal yang bisa aku pelajari dari cara pembuatan film penataran ialah hal perihal berarti yang butuh dicermati buat membuat film merupakan pencerahan serta suara. Pencerahan wajib lumayan jelas serta tidak bisa sangat hitam bila mau hasil dari film baik. Dikala kita akan mencari tempat yang mempunyai pencerahan yang baik kita memilah tempat di ruang bibliotek sebab bagi kita pencerahan di situ lumayan baik. Setelah itu dalam perihal suara sesungguhnya awal kali kita mau membuat film di dekat kolam Paingan, namun kala kita di situ suara amat berisik dari pancuran air di kolam yang gemericik alhasil mengusik suara dalam film penataran kita jadi kurang nyata kesimpulannya kita menyudahi buat mengutip lukisan di bibliotek sebab atmosfer yang sepi.

Perasaan aku dalam pembuatan film ini pula wajib adem kala aktif dengan sahabat sebab pada dikala hendak pembuatan film salah satu sahabat kita terdapat yang seketika berikan berita tidak dapat turut kegiatan golongan membuat film sebab hal tiba- tiba. Tetapi perihal itu tidak membuat kita putus asa serta wajib senantiasa antusias sebab pengumpulan kewajiban bermukim sesaat lagi serta kewajiban pembuatan film ini wajib lekas telah jadi alhasil dengan durasi serta daya yang terdapat kita betul- betul memakainya dengan bagus.

Kewajiban pembuatan film penataran ini membuat aku tertantang buat berlatih lebih hal teknologi, spesialnya dalam membuat film yang menarik alhasil esoknya para pemirsa bisa terpikat buat berlatih matematika, tidak hanya itu kewajiban ini bisa tingkatkan independensi mahasiswa dalam berlatih. Dalam perihal pembuatan film ini pula diperlukan ketabahan serta kegiatan serupa dengan sahabat, yakin diri buat tampak di depan kamera, serta haram berserah. Hendak lebih bagus pula bila di kampus diadakan tempat spesial buat pembuatan film penataran supaya mahasiswa bisa belajar dengan maksimal serta menciptakan buatan yang menarik.

 Baca Juga : 3 Aplikasi Edit Video Terbaik Android 

Setelah itu hendak lebih bagus pula bila kampus membagikan penataran pembibitan buat mahasiswa hal pembuatan film penataran spesialnya matematika supaya mahasiswa bisa inovatif serta inovatif dalam membuat film dengan penataran pembibitan yang telah diserahkan alhasil mahasiswa bisa paham gimana metode membuat, merekam, serta membetulkan film dengan betul sebab dengan kemajuan teknologi yang cepat pada era saat ini ini diperlukan penataran yang menjajaki kemajuan ialah penataran berplatform teknologi ilustrasinya pada penataran kategori daring.

Berarti untuk angkatan pada era saat ini ini spesialnya calon pengajar buat berlatih membuat film penataran yang menarik cocok dengan kemajuan supaya esoknya anak didik hendak mempunyai dorongan yang besar buat berlatih sebab terpikat dengan alat berlatih yang dipakai tidak hanya itu untuk para kreator film janganlah hingga melalaikan sedi- segi berarti dalam membuat film supaya tujuan dari pembuatan film bisa tersampaikan dengan cara maksimal.

Daftar Situs Judi Slot Online Jackpot Terbesar yang akan memberikan anda keuntungan jackpot terbesar dalam bermain judi online, segera daftar dan mainkan sekarang juga!

Meditasi Online Dharma Untuk Membantu Anda Keluar dari Dunia Maya

Meditasi Online Dharma Untuk Membantu Anda Keluar dari Dunia Maya – Selama setahun terakhir, saya telah mencoba meditasi langsung online dengan orang-orang dari seluruh dunia. Tempat yang mereka pilih bukanlah kuil, atau aula gereja, atau ruang tamu, tetapi ruang virtual.

Meditasi Online Dharma Untuk Membantu Anda Keluar dari Dunia Maya

 Baca Juga : 5 Situs Terbaik Untuk Belajar Dharma

fungdham – Meditasi dengan cepat menjadi alat pengembangan pribadi paling populer tahun ini. Anda dapat bermeditasi sendiri dalam pertemuan kelompok tatap muka-offline dan online-atau Anda dapat mengaktifkan aplikasi. Arianna Huffington baru-baru ini memperkuat kemitraan bisnis antara Huffington Post dan Hankyoreh Media Group di Korea Selatan melalui kursus meditasi. Sejak 2007, Google telah menyediakan “eksplorasi diri” kepada karyawannya, yang merupakan kursus meditasi kesadaran. Banyak perusahaan teknologi lain juga menyediakan fasilitas serupa.

Di Zen Computer, seseorang pembimbing kebatinan yang berhati halus buat konsumen kabel, Philip Toshio Sudo menganjurkan:“ Janganlah menanya di mana jalannya. Kamu terletak di situ.” Dengan antusias itu, aku menyudahi buat berupaya 2 rute berlainan buat penjelajahan aku: Insight Timer merupakan suatu aplikasi yang melukiskan serta mengaitkan sesama meditator dengan cara online, serta The Buddhist Geeks merupakan komunitas spesial berlangganan yang berplatform di Google+

Insight Timer berperan di iPad, iPhone, serta Android. Dengan bacaan gelap pada kuning kuning tidak menarik pada kerangka balik putih, itu bukan aplikasi tercantik di bumi konsep handphone yang apik, namun mempunyai banyak fitur hebat. Pada tingkat sangat simpel, Kamu bisa menata timer, menutup mata, serta mengawali sendiri. Ataupun, bila Kamu berkeinginan, Kamu bisa memilah dari 61 khalwat yang dipimpin dengan bermacam jauh. Daftarkan, serta itu tidak cuma hendak menulis khalwat Kamu dalam diagram yang apik, namun tiap kali Kamu mengawali tahap Kamu timbul selaku bintang kuning lain di denah dunianya yang kecil. Kala aku menulis ini, denah berikan ketahui aku kalau“ 438 orang lagi berkondictionarylasi di semua bumi”. Meski tidak bisa jadi buat memilah orang, aku bisa memandang kalau kawan khalwat aku terletak di AS, Eropa, di tepi laut Tiongkok, di Australia, serta di Afrika.

Jadi gimana rasanya berkondictionarylasi bersama dengan banyak orang yang tidak nampak? Nah bila, semacam aku, Kamu sudah menghabiskan banyak durasi di bumi virtual, main permainan online, ataupun apalagi cuma rumpi di Facebook, Kamu hendak ketahui kalau kerap kali terdapat perasaan kokoh hendak kehadiran bersama. Sepanjang riset buat novel aku mengenai technobiophilia, kesukaan kita pada alam di bumi maya, aku menciptakan kalau pada 1995 majalah California Shambhala Sun melukiskan internet selaku tempat esoterik buat khalwat yang membagikan“ perasaan pengairan keseluruhan serta keseluruhan, di mana pengamat orang sudah berintegrasi dengan cara global serta gampang”.

Aku sudah merasakan” pengalaman dikala ini” berulang kali dikala memakai Insight Timer buat menghabiskan durasi” di alas” bersama orang lain di ruang virtual. Ini bukan perasaan tersambung dengan orang dengan cara orang, namun lebih dari momen yang memadukan benak dengan seluruh orang yang ikut serta. Beberapa besar ini berawal dari angan- angan, pasti saja, namun tidak takluk kuatnya buat itu.

Pakar filosofi alat, Sandy Stone mengatakan tipe komunikasi yang amat terbatas ini selaku” bandwidth kecil”. Ini mempunyai dampak yang mencengangkan, tuturnya, sebab mengatakan” keinginan yang mendalam buat membuat lukisan yang amat rinci mengenai badan yang tidak terdapat serta tidak nampak, interaksi orang, serta artefak penghasil ikon yang ialah bagian dari interaksi itu.”

Buddhist Geeks meluaskan luas pita ini dalam tahap Praktek Terbuka setiap hari mereka, kala para badan mengaktifkan kamera website mereka serta masuk ke Google Hangout buat berkondictionarylasi dalam kelompok- kelompok kecil. Tiap tahap separuh jam tiap hari umumnya dihadiri oleh dekat separuh dua belas buah badan. Pada durasi yang dijadwalkan kita login satu per satu, menyapa yang lain dengan senyum ataupun damai, kemudian bisik- bisik bersandar di khalwat tiap- tiap. Atasan bisa mengetuk bel buat mengawali, ataupun permulaan bisa jadi terjalin dengan cara organik.

Kita bersandar di situ. Terkadang kita memadamkan mikrofon buat menjauhi suara- suara yang mengusik, terkadang kita menyalakannya serta mencermati nafas satu serupa lain. Kita terpisah ribuan mil, bersandar di depan pc, pil, ataupun telepon buat masuk dari rumah, kantor, serta halaman kita. Walaupun kita terletak di bermacam negeri serta alam durasi, kita tidak tahu gimana merasa amat dekat satu serupa lain. Kita bersama di jalur, penuh atensi di bumi maya. Ini tidak jauh berlainan dari pertemuan khalwat raga yang memberi ruang dalam kesunyian buat sedangkan durasi tiap hari.

Namun Buddha Geeks melaksanakan lebih dari khalwat. Mereka, tutur mereka, berusaha menciptakan metode melayani konvergensi agama Buddha dengan teknologi yang bertumbuh cepat serta adat yang terus menjadi garis besar. Mereka merupakan komunitas online yang bertumbuh yang pula menyelenggarakan rapat serta pertemuan raga di Colorado, AS, di mana beliau mempunyai kantor pusat.

 Baca Juga :

Pengertian Buddhist Geeks

Buddhist Geeks adalah podcast, majalah dalam talian dan persidangan tahunan dengan fokus utama pada Buddhisme Amerika. Ia ditubuhkan pada tahun 2006 oleh Vince Horn dan Ryan Oelke. Tetamu terdahulu termasuk Brad Warner, Shinzen Young, dan B. Alan Wallace.

Jack Kornfield mengomentari persidangan Buddha Buddha pertama adalah: “Sudah jelas bahawa web elektronik yang saling berkaitan dan dunia on-line adalah cara liar aliran Dharma, dan para geek membuat pemikiran mereka masuk ke generasi berikutnya yang revolusioner.” Pada tahun 2012, Vincent Horn dan Rohan Gunatillake dipaparkan dalam Smart List 2012 Wired UK.

Sejarah

Pengasas Vince Horn dan Ryan Oelke menyedari bagaimana ada sedikit media yang secara khusus menangani kepentingan orang Barat dalam agama Buddha, dan memutuskan untuk membuat podcast untuk mengisi kesenjangan. Ia pertama kali muncul pada tahun 2007. Horn dan Oelke adalah kedua-dua pelajar Pengajian Agama Universiti Naropa, sebuah kolej seni liberal yang diilhamkan oleh Buddha di Boulder, Colorado. Gwen Bell bergabung dalam masa enam bulan, dan kekal bersama pasukan selama lebih kurang satu tahun.

 Baca Juga : 4 Aplikasi Podcast Terpopuler 2021

Podcast

Menjelang tahun 2010, muat turun podcast telah melebihi 1 juta. Sehingga kini, lebih daripada 330 episod telah dihasilkan, termasuk wawancara, ceramah dharma, dan topik lain yang menarik bagi orang yang terlibat dalam pengajaran dan praktik Buddha moden. Ini sering merangkumi penjelasan antara muka antara agama Buddha dan cabang sains moden, seperti neurologi atau teori permainan. Kadang-kadang orang yang ditemubual telah dijemput dari luar komuniti Buddha, di mana kebimbangan mereka mungkin memaparkan perkara yang menarik bagi para pengamal agama Buddha.

Majalah dalam talian

Untuk menyokong peningkatan minat masyarakat Buddha, laman web atau majalah dalam talian telah dikemas kini pada tahun 2009. Laman web Buddhist Geeks adalah majalah dalam talian, dengan halaman untuk setiap episod podcast sebagai kandungan utama, dengan tambahan media video dan catatan blog.

Persidangan

Pada tahun 2010 Buddha Geeks meninggalkan dunia digital semata-mata dengan acara pertama orang, Persidangan Buddha Geeks. Acara pertama, yang diadakan pada musim panas 2011 di Los Angeles, telah dipaparkan dalam banyak penerbitan, termasuk Tricycle, Fast Company, dan LA Times. Sejak itu persidangan telah menjadi acara tahunan, yang merangkumi ceramah, perbincangan meja bulat, dan meditasi.

Buddhist Geeks Conference 2012 berlangsung pada 9 hingga 11 Ogos di Pusat Peringatan Universiti di kampus Universiti Colorado; Persidangan 2013 berada di tempat yang sama, 16 hingga 18 Ogos.

Daftar Situs Judi Slot Online Jackpot Terbesar yang akan memberikan anda keuntungan jackpot terbesar dalam bermain judi online, segera daftar dan mainkan sekarang juga!